درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی | مبارزه ی مردم ایران با استعمار | کلاس اینترنتی ما (مومکا)

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات متن درس و امتحانی و آموزش کامل و پاسخ فعالیت ها و گام به گام درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان مبارزه ی مردم ایران با استعمار در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی مبارزه ی مردم ایران با استعمار (متن و توضیح درس)

چه کسانی با استعمارگران مبارزه کردند؟

امیرکبیر، میرزا تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر

میرزا تقی خان فراهانی - امیر کبیر - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا

امیرکبیر، میرزا تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر در روستایی در اراک به دنیا آمد. او صدراعظم یا نخست وزیر ناصرالدّین شاه بود. امیرکبیر وقتی به این مقام رسید، آرزو داشت ایران را به کشوری مستقل و آباد تبدیل کند. در زمان او دولت‌های روس و انگلیس به شدّت در امور کشور دخالت می‌کردند. امیرکبیر از دخالت شاهزادگان و درباریان در کشــور جلوگیری نمود. او مدرسه‌ای تأسیس کرد تا افراد با علوم و فنون جدید آشنا شوند؛ روزنامه منتشر کرد و چندین کارخانه نیز تأسیس کرد. او از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران جلوگیری می‌کرد و می‌گفت: «نه به انگلیس امتیاز می‌دهیم و نه به روسیه». بیگانگان که فهمیده بودند با مردی روبه رو شده‌اند که نمی‌گذارد به اهدافشان برسند با بعضی از درباریان هم دست شدند و آنقدر علیه او نزد شاه بدگویی کردند که شاه او را از صدراعظمی برکنار کرد و سپس با دستور ناجوانمردانه‌ٔ شاه، او را در فین کاشان به شهادت رساندند.

میرزاکوچک‌خان جنگلی

میرزا کوچک خان جنگلی - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا

یونس معروف به میرزاکوچک در رشت دیده به جهان گشود. او چندی در مدارس علمیه به تحصیل علوم دینی مشغول شد. در اواخر دورهٔ قاجار بخش‌هایی از کشور ما توسّط نظامیان روسیه و انگلیس اشغال شده بود. بیگانگان به مردم ستم می‌کردند و حکومت نیز ناتوان بود. در این شرایط میرزاکوچک خان که مردی مؤمن، شجاع و حامی مظلومان بود در گیلان قیام کرد و بسیاری از مردم به او پیوستند. پیروان میرزا هم با مأموران حکومتی و هم با قوای روسی و انگلیسی جنگیدند؛ امّا سرانجام بسیاری از آنها دستگیر شدند و میرزا کوچک‌خان به همراه دوستش در برف و سرمای کوهستان گرفتار شد و به شهادت رسید.

دکتر محمّد مصدق و آیت اللّٰه سید ابوالقاسم کاشانی

دکتر محمد مصدق و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا

دکتر محمّد مصدق و آیت اللّٰه سید ابوالقاسم کاشانی از آغاز کشف و استخراج نفت در ایران، دولت انگلستان که از محصول نفت ایران درآمد زیادی کسب می‌کرد با بستن قراردادهایی منابع نفتی ما را غارت می‌کرد. دکتر محمّد مصدق که در زمان حکومت پهلوی نماینده‌‌ٔ مجلس بود، شجاعانه درمقابل استعمار انگلیس ایستاد و برای ملّی کردن نفت به مبارزه برخاست. در همان زمان آیت اللّه کاشانی  نیز که از علمای مبارز و مخالف شدید استعمارگران بود از نهضت ملّی شدن نفت ایران حمایت کرد و در این کار نقش بسیار مهمّی داشت. سرانجام در اسفند ماه سال ١٣٢٩ شمسی مجلس شورای ملّی قانون ملّی شدن نفت را تصویب کرد تا دست بیگانگان را از نفت ایران کوتاه کند.

رئیس‌علی دلواری

رئیسعلی دلواری - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا

رئیس‌علی دلواری در اطراف شهر بوشهر چشم به جهان گشود. رئیس‌علی مردی شجاع بود و ایمانی قوی داشت. او در تیراندازی و سوارکاری ماهر بود. با شروع جنگ جهانی اوّل، انگلیسی‌ها جنوب ایران به ویژه بوشهر را اشغال کرده، و پرچم خودشان را در آنجا افراشته بودند. او درباره‌ٔ اشغال نظامی ایران به چند تن از روحانیون بوشهر نامه نوشت و آنها نیز در جواب گفتند که جنگیدن با اشغالگران واجب است. رئیس علی و هوادارانش که به آنها دلیران تنگستان می‌گفتند، قهرمانانه با انگلیسی‌ها جنگیدند امّا در یکی از این نبردها، رئیس‌علی تیر خورد و به شهادت رسید.

درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا

درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی مبارزه ی مردم ایران با استعمار (پاسخ فعالیت ها)

گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

پاسخ فعالیت های درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم – مبارزه ی مردم ایران با استعمار


پاسخ فعّالیت 1 درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 110 کتاب درسی)


شرح حال شخصیت های این درس را بخوانید. چه ویژگی های مشترکی در همه ی آنها وجود دارد؟ فهرست کنید. گفت وگو کنید.

 • وطن‌دوستی
 • دینداری
 • آزادگی
 • ایثار
 • غیرتمندی
 • استعمار ستیزی
 • شهادت‌طلبی
 • مخالفت با نفوذ و دخالت بیگانگان در امور کشور
 • شجاعت
 • بیگانه‌ستیزی

از مطالعه ی این سرگذشت ها چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه می‌گیریم که نباید اجازه دهیم بیگانگان بر سرزمین ما حکومت کنند و باید مانند گذشتگان در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.

اگر در آن زمان به دنیا می آمدید، دوست داشتید در کنار کدام یک از این شخصیت ها قرار می گرفتید و چطور او را یاری می کردید؟

پاسخ های پیشنهادی:

 • بسیار دوست داشتم که در کنار رییس علی دلواری با تمام وجودم برای حفظ میهن و کشورم می جنگیدم و تا از بین بردن و بیرون راندن دشمنان از پا نمی نشستم.
 • دوست داشتم در کنار دکتر مصدق باشم؛ درس‌های خودم را به خوبی می‌خواندم تا بتوانم به او کمک کنم و در پیشبرد نهضت ملی شدن نفت، دکتر مصدق را یاری می‌کردم.
 • دوست داشتم در کنار امیر کبیر قرار بگیرم و سعی می‌کردم از کشته شدن او جلو گیری کنم و در تأسیس دانشگاه و کارخانه به او کمک کنم.

پاسخ فعّالیت 2 درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 112 کتاب درسی)


به نظر شما چرا امیرکبیر چند کارخانه تأسیس کرد؟

چون آرزو داشت ایران را به کشوری مستقل و آباد تبدیل کند. و به بیگانگان محتاج نباشد . از این رو برای پیشرفت صنعت  چندین کارخانه تأسیس کرد و کارگران زیادی را مشغول به کار شدند


پاسخ فعّالیت 3 درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 112 کتاب درسی)


کاربرگه ی شماره ی ٢٧ را در کلاس تکمیل کنید.

پاسخ کاربرگه 27 بیست و هفتم - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا

برای مشاهده پاسخ این سوال و همچنین سایرکاربرگه ها می توانید به صفحه حل کاربرگه ها مراجعه کنید ⇐ ورود به صفحه


پاسخ فعّالیت 4 درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 112 کتاب درسی)


یکی از سه فعالیت زیر را انتخاب کنید و انجام دهید.

الف) پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد. پرس وجو کنید و یک جمله از امام درباره ی قدرت های استعمارگر پیدا کنید و به کلاس بیاورید.

تعدادی از جملات امام خمینی (ره) درباره ی کشورها و قدرت های استعماری و استعمارگران

 • «باید بگوییم بالا‌ترین صدمه‌ای که از قدرت‌های بزرگ [قدرت‌های استعمارگر] خوردیم، صدمه‌ی شخصیت بوده است. آنها کوشش کردند که شخصیت ما را از ما بگیرند و به جای شخصیت ایرانی و اسلامی، یک شخصیت وابسته به اروپای شرقی و غربی به جایش بگذارد.»
 • « آن روز مبارک است بر ما که سلطه ی جهان خواران بر ملّت های مستعضف شکسته شود و تمام ملّت ها سرنوش خودشان را به دست خودشان بگیرند.»

جملات امام خمینی (ره) درباره ی کشورها و قدرت های استعماری و استعمارگران و مبارزه با استعمار - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا جملات امام خمینی (ره) درباره ی کشورها و قدرت های استعماری و استعمارگران و مبارزه با استعمار - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا جملات امام خمینی (ره) درباره ی کشورها و قدرت های استعماری و استعمارگران و مبارزه با استعمار - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا

ب) به طور گروهی درباره ی یکی از قهرمانان مبارزه با استعمار (غیر از آنهایی که در این درس خواندید) تحقیق کنید و شرح حال مختصری از کارهای او را بنویسید. شما می توانید با راهنمایی معلّم از کتابهای مناسبی که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است یا دانشنامه‌ی شبکه‌ی رشد (daneshnameh.roshd.ir) استفاده کنید.

اسماعیل‌خان قشقایی

 • اسماعیل‌خان قشقایی معروف به صولت‌الدوله، فرزند داراب‌خان رئیس ایل قشقائی در سال ۱۲۵۷ خورشیدی (۱۲۹۵ قمری) در فیروزآباد استان فارس متولد شد. وی از چهره سیاسی اواخر قاجار و یکی از مقتدرترین ایلخان‌های ایل قشقایی  و ملقب به سردار جنوب، کسی که جنوب مدیون رشادت های وی در مبارزه با انگلیسی‌ها می باشد. به گونه ای که به علت رشادت و مهارت وی در تیراندازی و جنگ‌های چریکی، در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه قاجار به وی لقب صولت‌الدوله داده شد.

ناصر دیوان کازرونی

 • متولّد ۳ دی‌ماه ۱۲۵۳ در کازرون که رهبر قیام کازرون و فارس را علیه استعمار انگلیسی بر عهده داشت. او همراه با سردار عشایر، صولت الدوله قشقایی در جنگ جهانی اوّل علیه انگلیسی‌ها جنگید و سرانجام بعد از سال‌ها مبارزه در اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ در گذشت.

آیت الله مهدی خالصی (۱۳۴۳ـ۱۲۷۶ق)

 • آیت‌الله مهدی خالصی یکی از مبارزان علیه سلطه استعمار در عراق و ایران است. سال 1911م. جهان اسلام شاهد دو تهاجم نظامی بود. نخست تهاجم ایتالیا به طرابلس غرب (لیبی کنونی) و دوم حمله روسیه به شمال ایران. آیت‌الله خالصی، مراجع تقلید وعلمای طراز اول را جهت بحث و تبادل‌نظر و اتخاذ تصمیمات بازدارنده به کاظمین فراخواند. خود شخصاً به سامراء سفر کرد و از آیت‌الله میرزا محمدتقی شیرازی برای حضور در این گردهمایی که به نام «کنگره اول کاظمین» معروف شد دعوت به عمل آورد. بدینسان کنگره علمایی کم سابقه‌ای با حضور مراجع وعلمای شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامراء در 11 محرم 1330 (12 دی 1291ش ــ 1 ژانویه 1912م) با موفقیت کامل برگزار گردید. تصمیماتی از قبیل محکومیت شدید این دو تهاجم و بسیج شدن مردم و علمای عراق برای حضور در جبهه‌ها و دفاع از سرزمین‌های اسلامی اتخاذ گردید. از سوی دیگر آیت‌الله شیخ فتح‌الله اصفهانی (شریعت اصفهانی) از طرف کنگره ماموریت یافت که تعداد 500 هزار جنگجوی داوطلب را برای اعزام به لیبی و شمال ایران فرا بخواند. هیات دیگری متشکل از 13 نفر مسئولیت یافت که در زمینه برقراری ارتباطات و تلگراف فعالیت کند. در نتیجه این اقدام جدی علما، دولت روسیه مجبور شد با دولت ایران وارد مذاکره شود، متعاقب آن علمای عراق تلگرافی از سوی علمای تهران مبنی بر آرامش نسبی در ایران را دریافت کردند. آنچه در این اقدام علمای شیعه جلب توجه می‌کند این‌که آنان همزمان به دفاع از مسلمانان سنی و شیعه در لیبی و ایران شتافتند.

شهید‌ آیت‌الله سیدحسن مدرس

آیت الله سید حسن مدرس - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا

 • شهید‌ آیت‌الله سیدحسن مدرس در سال 1287 قمری به دنیا آمد. او تحصیل خود را در علوم دینی در اصفهان، سامرا و نجف در محضر بزرگانی چون آیت‌الله میرازی شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو و … تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آنگاه به اصفهان مراجعت کرده و مشغول تدریس فقه و اصول شد. ایشان در جریانات مربوط به نهضت مشروطه به سمت سیاست روی آورد. فعالیت سیاسی ایشان با عضویت در انجمن ایالتی اصفهان آغاز می‌شود و با انتخاب او به عنوان یکی از پنج تن علمای منتخب، برای دوره دوم قانون‌گذاری مجلس، در تاریخ 1289 شمسی، چهره‌ سیاسی او شناخته‌تر می‌شود. مدرس در این مجلس نقش خود را به خوبی ایفا کرد. وی در دوره سوم نیز از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد؛ ولی این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز جنگ اول جهانی یکسال بیشتر دوم نیاورد. مدرس از چهره‌های سرشناس کمیته دفاع ملی بود که جهت جلوگیری از پیشرفت نیروهای روسیه تزاری به سمت پایتخت به قم مهاجرت کردند. او سپس عازم اصفهان، کرمانشاه، عراق، ترکیه و سوریه گردید و پس از دو سال به ایران بازگشت. با امضای قرارداد 1919 وثوق‌الدوله، مدرس به مخالفت برخاست و با این قرارداد ننگین به شدت مخالفت کرد و اجازه نداد ایران بین اجانب تقسیم شود. پس از کودتای رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی در سوم اسفند 1299، مدرس همراه بسیاری از ملیون و مبارزان دستگیر شد و تا پایان عمر کابینه سیاه سید ضیاءالدین طباطبایی در قزوین زندان بود. پس از آزادی به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و به عنوان نایب رییس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد. دوره پنجم مجلس در سال 1302 افتتاح شد و در این دوران پر اهمیت تاریخ مشروطه که با تغییر سلسله قاجاریه و روی کار آمدن رضاخان همراه بود، مدرس رهبری اقلیت مجلس را بر عهده داشت. رضاخان که به دنبال حذف قاجار و حاکمیت خود بود، طرح جمهوری را مطرح کرد اما وجود مدرس و رفقای او در مجلس که فراکسیون اقلیت را تشکیل می‌دادند، مانع از به سرانجام رسیدن طرح جمهوری رضاخانی گردید. یکی از وقاع مهم مجلس پنجم استیضاح رضاخان، توسط مدرس بود؛ اما، رضاخان توانست با فریب و نیرنگ، مقدمات تصویب انقراض قاجاریه را فراهم کند و در تاریخ 9 آبان 1304 این کار را عملی کرد و خود به پادشاهی ایران رسید. رضاخان در طی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، اجازه نداد مدرس به مجلس راه یابد و ابتدا مدتی او را خانه‌نشین کرد و سپس در 16 مهر 1307 دستگیر و به دامغان و مشهد و سپس به خواف تبعید کرد. شهید مدرس 7 سال در خواف توسط مأموران تحت نظر بود و در 22 مهر 1316 از  خواف به کاشمر منتقل شد. در این زمان رضاخان دستور قتل مدرس را به رییس شهربانی کاشمر داد ولی او به این کار تن نداد و در نتیجه این مأموریت به جهانسوزی، متوفیان و خلج واگذار شد. آنها در شب دهم آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1356 قمری به سراغ آن عالم ربانی رفتند و او را به شهادت رساندند و جنازه را مخفیانه به خاک سپردند. قبر شهید مدرس پس از شهریور 1320 و خروج رضاخان از ایران، توسط اهالی محل شناسایی و مشخص گردید.

🅾 پرس و جو کنید آیا در شهر یا مکان های نزدیک به محلّ زندگی شما، کوچه یا خیابان یا میدانی را می شناسید که به نام شخصیت های این درس نام گذاری شده باشد.

به عنوان مثال در تهران خیابان امیر کبیر، بزرگ‌راه آیت‌الله کاشانی، بزرگ‌راه آیت‌الله مدرس و فرود گاه امام خمینی را می‌توان نام برد.

 • اگر اهل شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، بجنورد، انزلی هستید: خیابان میرزا کوچک خان یکی از خیابان هایی است که به نام شخصیت های این درس نامگذاری شده است.
 • اگر اهل شهرهای کرج، قزوین، کیش، بناب، تهران، شیراز  هستید: میدان امیرکبیر یکی از میدان هایی است که به نام شخصیت های این درس نامگذاری شده است.
 • اگر اهل شهرهای اراک، کرمانشاه، تبریز، تهران هستید: خیابان مصدق یکی از خیابان هایی است که به نام شخصیت های این درس نامگذاری شده است.
 • اگر اهل شهرهای بوشهر، تهران، شیراز  هستید: خیابان رئیسعلی دلواری یکی از خیابان هایی است که به نام شخصیت های این درس نامگذاری شده است.
 • اگر اهل شهرهای قم، کاشان، یزد، لاهیجان، شهرکرد، تهران، اصفهان  هستید: خیابان آیت الله کاشانی یکی از خیابان هایی است که به نام شخصیت های این درس نامگذاری شده است.

پاسخ فعّالیت 5 درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 112 کتاب درسی)


به تقویم مراجعه، و روز ملّی شدن صنعت نفت را در آن پیدا کنید. چرا این روز تعطیل رسمی است؟

29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت است . درچنین روزی در سال 1329 مجلس شورای ملّی شدن صنعت نفت را تصویب کرد تا دست بیگانگان را از نفت ایران کوتاه کند. (قبل از آن دولت انگستان با به دست گرفتن استخراج نفت در ایران ، سرمایه ی ملّی ما را غارت می کردند). این روز برای گرامیداشت لغو شدن تمام قراردادهای مربوط به نفت با کشورهای بیگانه و قطع شدن دست بیگانگان از منابع نفت ایران، تعطیل رسمی اعلام شده است.

درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی مبارزه ی مردم ایران با استعمار (سوالات متن درس)

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی ششم

سوالات متن درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – مبارزه ی مردم ایران با استعمار


1- مردم کشور ما در مقابل استعمارگران چه می کردند ؟

مردم ما همواره با استعمارگران مبارزه می کردند. از هر نقطه ی کشور ما انسان های بزرگ و فداکاری برخاستند. برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تلاش کردند. در این راه رنج زیادی را تحمّل کردند. حتّی از جان خود گذشتند.

2- نام چند شخصیّت بزرگ مبارز با استعمار را در ایران، در فاصله ی بین تأسیس سلسله ی قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، بنوسید.

امیرکبیر، سید حسن مدرّس، شیخ محمّد خیابانی، رئیس علی دلواری، میرزا کوچک خان جنگلی، آیت ا… کاشانی، دکتر محمّد مصدق و امام خمینی (ره).

3- به نظر شما چرا امیرکبیر چند کارخانه تأسیس کرد؟

امیرکبیر آرزو داشت ایران به کشوری آباد و مستقل تبدیل شود و به بیگانگان محتاج نباشد . از این رو برای پیشرفت صنعت چند کارخانه تأسیس کرد.

4- دولتهای قدرتمند در ایران بر سر چه چیزی با یکدیگر رقابت داشتند؟

دولتهای قدرتمند بر سر نفوذ در ايران با يکديگر رقابت می کردند.

5- چه چیزی اجازه دخالت به بیگانگان در ایران را می داد؟

حکومتهای نالايق در ايران به بيگانگان اجازه دخالت و نفوذ می دادند.

6- همواره دولت های قدرتمند بر سر …………. در ایران با یکدیگر رقابت می کردند.

پاسخ: نفوذ

7- پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری ………….. بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد.

پاسخ: امام خمینی (ره)


پرسش و پاسخ و سوالات امتحانی درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – مبارزه ی مردم ایران با استعمار


پرسش و پاسخ و سوالات امتحانی - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

باکس صفحه های مهم و مرتبط سایت

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی 1400-1399 ) – دانلود

صفحه حل کاربرگه های مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

کتاب های درسی پایه (کلاس) ششم ابتدایی (سال تحصیلی 1400-1399 ) – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 

مقالات مرتبط

5 1 vote
ارزش و کیفیت مطلب
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات

من که راضیم

1
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x