درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی | استعمار چیست ؟ | کلاس اینترنتی ما (مومکا)

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات متن درس و امتحانی و آموزش کامل و پاسخ فعالیت ها و گام به گام درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان استعمار چیست ؟ در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی استعمار چیست ؟ (متن و توضیح درس)

تغییر و تحوّل در اروپا

در درس‌های گذشته خواندید در دوره‌ای که مسلمانان در عصر شکوفایی علم و فرهنگ زندگی می‌کردند، اروپاییان عصر تاریکی به سر می‌بردند. به تدریج تغییر و تحولّاتی در اروپا به وجود آمد و اروپاییان قدرتمند شدند. راستی چه عواملی موجب قدرتمندی آنها شد؟

١- علوم و فنون از جهان اسلام به اروپا انتقال یافت.

٢- تجارت و بازرگانی در اروپا رونق یافت.

٣- اروپاییان در علم و هنر پیشرفت کردند.

٤- اروپاییان با اکتشافات جغرافیایی، استعمارگری را آغاز کردند.

کلمه‌ی استعمار به معنی آباد کردن است؛ امّا اگر کشوری به بهانهی آباد کردن در کشورهای دیگر دخالت و نفوذ کند تا منابع و ثروت آن کشور را غارت کند به آن کشور استعمارگر می‌گویند. به سرزمین‌هایی که استقلال سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند، مستعمره می‌گویند.

نفوذ استعمار در ایران

از آن زمان تاکنون استعمارگران در کشورهای دیگر از راه‌های مختلف نفوذ کرده‌اند:

آنها گاهی به سرزمین‌های دیگر حمله ی نظامی، و آنها را اشغال کرده‌اند؛ سپس گفته‌اند که هدفشان آباد کردن این کشورها است درحالی که هدف اصلی آنها غارت منابع این کشورها است.

گاهی نیز سعی کرده‌اند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آنها برقرار کنند که به نفع خودشان باشد؛ به عبارت دیگر در آن کشورها نفوذ کنند.

آیا استعمارگران به کشور ما هم نفوذ کردند؟

بچّه‌ها، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، استعمارگران به شیوه‌های مختلف در کشور ما نفوذ کرده بودند. انقلاب اسلامی دست بیگانگان را از کشور کوتاه کرد.
بیشتر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در دوره‌ی حکومت‌های قاجاریه و پهلوی بوده است.

مطالعه برای انجام فعّالیت

نمونه‌هایی از امتیازات و دخالت‌های بیگانگان در کشور ما در دوره ی قاجاریه و پهلوی

 • طبق عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای، بخش‌هایی از شمال کشور ایران جدا و به روس‌ها داده شد؛ برای مثال، باکو، شیروان، نخجوان و قفقاز.
 • طبق قرارداد رویترز حقّ احداث راه‌آهن و بهره‌برداری از معادن و منابع جنگل‌ها و قنّات‌های ایران به مدت ٧٠ سال به انگلیسی‌ها داده شد.
 • طبق یک قرارداد، روسیه و انگلیس ایران را بین خود تقسیم کردند. مناطق شمال تا مرکز ایران تحت نفوذ روسیه و مناطق جنوبی تحت نفوذ انگلیس قرار گرفت.
 • انگلیسی‌ها رضاخان را به قدرت رساندند و او را شاه کردند تا دست‌نشانده‌ آنها باشد و هر کاری به او بگویند، انجام دهد.
 • طبق قراردادهایی با دولت انگلیس، این کشور از نفت ایران بهره می‌برد و نفت متعلّق به خود ما نبود.
 • آمریکا، محمّد رضا شاه پهلوی را به قدرت رساند تا او برنامه‌هایی را که آمریکا می‌خواست در ایران اجرا کند.
درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی استعمار چیست ؟ (پاسخ فعالیت ها)

گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

پاسخ فعالیت های درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم – استعمار چیست ؟


پاسخ فعّالیت 1 درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 108 کتاب درسی)


همفکری کنید و از روی نقشه، مسیرهای دریایی را دنبال کنید و بگویید در هر مسیر، دریانوردان به کدام سرزمین‌ها یا قاره‌ها رسیده‌اند؟ کدام کشورها به دریانوردی و کشف سرزمین‌های جدید مشغول بودند؟

نقشه مسیرهای اکتشافات جغرافیایی - درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - استعمار چیست - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir

 • فرانسوی‌ها از اقیانوس اطلس گذشته و به آمریکای شمالی رسیدند.
 • انگلیسی‌ها از طریق مسیرهای دریایی تقریبا به تمامی نقاط جهان رفته اند. به آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و شرق آسیا رسیدند.
 • هلندی‌ها به آمریکای شمالی رسیدند.
 • پرتغالی‌ها به کشور ایران، کرانه‌های آفریقا و آسیا رسیدند و تقریبا می توان گفت که کمتر به سمت قاره ی آمریکا حرکت کرده اند.
 • اسپانیایی‌ها به آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و کرانه‌های جنوب آسیا و قاره آفریقا رسیدند.

کدام کشورها به دریانوردی و کشف سرزمین‌های جدید مشغول بودند؟

اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس.


پاسخ فعّالیت 2 درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 108 کتاب درسی)


به طور گروهی کاربرگه ی شماره ی ۲۶ را در کلاس کامل کنید.

پاسخ کاربرگه 26 - درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - استعمار چیست - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir

برای مشاهده پاسخ این سوال و همچنین سایرکاربرگه ها می توانید به صفحه حل کاربرگه ها مراجعه کنید ⇐ ورود به صفحه


پاسخ فعّالیت 3 درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 109 کتاب درسی)


دخالت های بیگانگان در امور ایران - درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - استعمار چیست - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir

بحث گروهی: متن بالا را بخوانید و بگویید:

چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود؟

زیرا ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، معادن و منابع، موقعیت ویژه‌ای داشت و کشورهای استعمارگر برای غارت منابع و معادن ایران، آن را مورد توجّه قرار می دادند.

کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند؟

کشورهای روسیه، انگلیس و آمریکا.

این امتیازات و دخالت ها چه ضررهایی به ایران وارد کرد؟

منجر به غارت معادن و منابع طبیعی ایران شد و همچنین موجب وابستگی ما به این کشورهای استعمارگر و جلوگیری از پیشرفت کشورمان شد.

به نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه ی دخالت می دادند؟

زیرا این پادشاهان، دست نشانده‌ی استعمارگران بودند و برای حفظ قدرت خود مجبور بودند هر کاری که آنها بخواهند را انجام دهد. شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتّکا نداشتند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه ی دخالت می دادند.

درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی استعمار چیست ؟ (سوالات متن درس)

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی ششم

سوالات متن درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – استعمار چیست ؟


1 در چهار قرن پیش اروپائیان از چه طریقی و کدام محصولات را از مسلمانان خریداری می کردند؟

از طریق دریای مدیترانه و شمال آفریقا ، محصولاتی نظیر شکر ، قهوه ، کاغذ ، قطب نما ، داروی گیاهی و ادویه را از مسلمانان خریداری می کردند.

2- علوم و فنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال یافت؟

در حدود چهار قرن پیش در رفت و آمد های تجاری ، علوم و فنون مسلمانان مورد توجّه اروپاییان قرار گرفت . آن ها کتاب های پزشکی جهان اسلام و بسیاری کتابهای دیگر علوم اسلامی را به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این علوم استفاده کنند.

3- دو نمونه از اختراعات دوره ی تحوّلات علمی و هنری در اروپا را نام برده و مخترعان آن ها را ذکر کنید.

دستگاه چاپ به وسیله گوتنبرگ و تلسکوپ به وسیله گالیله اختراع شد.

4- دو علم جغرافیا و ستاره شناسی ( نجوم ) چه کمکی به اروپاییان نمود؟

این دو علم به شناخت سرزمین ها و راههای دریایی و تجارت کمک کرد.

5- اروپائیان با استفاده از کدام پیشرفت های مسلمانان در علوم و فنون توانستند کشتی های محکم تر ساخته و در دریانوردی مهارت پیدا کنند؟

در آن زمان اروپائیان با استفاده از نقشه هایی که جغرافی دانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند ، قطب نما و شیوه های کشتی سازی آن ها ، به این پیشرفت ها دست یافتند.

6- اروپائیان با پیشرفت در دریانوردی و کشتی سازی به چه فکری افتادند؟

به فکر افتادند که سرزمین های جدیدی را کشف کنند.

7- مردم کدام کشورهای اروپایی پیشگامان کشف سرزمین های جدید بودند و در این زمینه چه کارهایی انجام دادند؟

پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند و توانستند در ط سال ها با کشتی هی متعدّد قارّه ی آفریقا را دور بزنند ، بهش شرق آسیا بروند و بعد قارّه های آمریکا را نیز کشف کنند.

8- پس از کشف سرزمین های جدید به وسیله ی دریانوردان اروپایی ، چه اتفاقاتی در این سرزمین های رخ می داد؟

با کشف این سرزمین ها راه برای هجوم دولت های قدرتمند اروپایی باز می شد و آن ها این سرزمین ها را میان خود تقسیم می کردند ، ساکنان بومی آن هار می کشتند یا به صورت برده در می آوردند و منابع و ثروت های آن ها را غارت می کردند.

9- استعمار چیست؟

کلمه استعمار به معنی آباد کردن است. اما اگر کشوری به بهانه ی آباد کردن در کشورهای دیگر دخالت و نفوذ کند تا منابع و ثروت آن کشور را غارت کند ، به آن استعمار می گویند.

10- به چه کشورهایی مستعمره می گویند؟

به سرزمین هایی که استقلال سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند ، مستعمره می گویند.

11- دو راه نفوذ استعمار گران در کشورهای دیگر را توضیح دهید.

آن ها گاهی به سرزمین های دیگر حمله نظامی کرده و آن ها را اشغال کرده و منابع این کشورها را غارت کرده اند . گاهی نیز سعی کرده اند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آن ها برقرار کنند که به نفع خودشان باشد.

12- انقلاب اسلامی ما با استعمارگران چه کرد؟

تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی استعمارگران به شيوه های مختلف در کشور ما نفوذ کرده بودند. انقلاب اسلامی دست بيگانگان را از کشور کوتاه کرد.

13- بیشتر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در چه دوره ای اتفاق افتاد؟

بيشتر نفوذ و دخالت بيگانگان در کشور ما در دوره حکومت های قاجاريه و پهلوی بوده است.

14- نمونه هايی از امتيازات و دخالتهای بيگانگان در کشور ما را بنویسید؟

 • طبق عهدنامه های گلستان و ترکمانچای بخشهايی از شمال کشور ايران جدا و به روس ها داده شد. برای مثال، باکو، شيروان، نخجوان و قفقاز.
 • طبق قرارداد رويترز حقّ احداث را ه آهن و بهره برداری از معادن و منابع جنگل ها و قنات های ايران به مدّت ٧٠ سال به انگليسی ها داده شد.
 • طبق يک قرارداد روس و انگليس ايران را بين خود تقسيم کردند. مناطق شمال تا مرکز ايران تحت نفوذ روسيه و مناطق جنوبی تحت نفوذ انگليس قرار گرفت.
 • انگليسی ها رضاخان را به قدرت رساندند و او را شاه کردند تا دست نشانده آ نها باشد و هر کاری به او بگويند، انجام دهد.
 • طبق قراردادهايی با دولت انگليس، اين کشور از نفت ايران بهره می برد و نفت متعلّق به خود ما نبود.
 • آمريکا، محمدرضا شاه پهلوی را به قدرت رساند تا او برنامه هايی را که آمريکا می خواست، در ايران پياده کند.

15- هدف اصلی استعمار گران ……………. کشورهای دیگر است.

پاسخ: غارت منابع

16- آن چه دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد ……………. بود.

پاسخ: انقلاب اسلامی

17- بیش تر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در دوره ی حکومت های ……………. و ……………. بوده است.

پاسخ: قاجاریه – پهلوی

18- حدود چهار قرن پیش ……………. مسلمانان گسترش یافته بود.

پاسخ: تجارت (دادوستد)

19- رونق ……………. موجب رشد شهرها و شهرنشینی در اروپا شد و شکل زندگی آن ها را تغییر داد.

پاسخ: تجارت

20- علومی که در دوره ی تحوّلات علمی بسیار مورد علاقه اروپاییان قرار گرفت ……………. و ……………. بود.

پاسخ: جغرافیا – ستاره شناسی (نجوم)

آدرس اینستاگرام کلاس اینترنتی ما - مومکا - MOMEKA.IR

باکس صفحه های مهم و مرتبط سایت

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی 1400-1399 ) – دانلود

صفحه حل کاربرگه های مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

کتاب های درسی پایه (کلاس) ششم ابتدایی (سال تحصیلی 1400-1399 ) – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 

مقالات مرتبط

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان پایه ششم | متن تمامی درس ها | کلاس اینترنتی ما ( مومکا )

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در تمامی درس های این پایه…

4.5 8 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
19 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
یکی

بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد
افتضاح😡😡😡😡😠😠

Setayesh

سلام
ببخشید سوال داشتم، عجله دارم ممنون میشم پاسخ بدید.

استعمارگران از چه راه هایی به کشور هاب دیگر نفوذ پیدا میکردند؟

ممنون میشم

پارمیدا کیانی

عالی خیلی خوب است اگه میشه مطالب تیزهوشانی نیز بگذارید سپاس از تواضع شما⁦◉‿◉⁩

زهش

خوب

مرینت

❤❤

مرینت

عالی بود آقامحمد مهدی🙏🏻🙏🏻🌹🌹ممنون بخاطر درس هایت🌹🌹🙏🏻🙏🏻

مرینت

دلایل تغییر و تحول در اروپا و قدرتمند شدن اروپاییان سپس لز عصر تاریکی را بنویسید؟

پرنسا

بد نبود

Shanay

عااالی

محمد جواد بابامرادی

تشکر معلم عزیزم خیلی عالی است

توحید هاشمی

مثل همیشه عالی و بی نظیر
سوالات درس کامل و تمام بود
سپاسگزار زحمات معلم گرانقدرم هستم

👑NEGIN👑

واقعا عالی هست و درست و واضح توانستید مطالب ها را توضیح دهید واقعا ممنون

امیر

۱🤣🤣🤣🤣🤣🤣

فاطمه

سوالاتتون عالی هست اقای کارگر 👌🏻

elnaz

عالی بود😍⁦♥️⁩

بنیامین

خاک تو سرتون

فاطمه

چرا فحش میدی خوب نبود باید فحش بدی ادبت کو ادب نداری 😐😐

بنیامین مرادی

اشقال است بدرد نمیخوره

سانیا

عالی بود❤