درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( جنگل برای کیست؟ ) | متن درس | سوالات | پاسخ فعالیت ها | وبسایت درس و مدرسه (مومکا)

وبسایت درس و مدرسه ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات و پاسخ فعالیت ها و بررسی صفحه به صفحه و بخش به بخش درس دوازدهم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان جنگل برای کیست؟ در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی جنگل برای کیست؟ (نکات  و توضیح درس)

📚 نکات علوم تجربی ششم
🔴 بررسی و بیان نکات درس 12 : جنگل برای کیست؟


می‌خورد و خورده می‌شود

در کلاس چهارم با زنجیره‌ی غذایی و چگونگی نشان دادن آن آشنا شدید.

زنجیره غذایی علوم تجربی چهارم - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

شاید دیده یا شنیده باشید که با استفاده از بقایای گیاهان، خاک گیاهی می‌سازند. قارچ‌ها در تشکیل این خاک نقش دارند.

قارچ‌ها گروهی از جانداران‌اند که بقایای موجودات زنده را تجزیه می‌کنند. سبب می‌شوند که موادّ تشکیل دهنده ی آنها دوباره به طبیعت برگردد. مثلاً کار قارچ‌هایی که روی بقایای گیاهان و جانوران در جنگل رشد می‌کنند، تجزیه ی این بقایا و کمک به تشکیل، بهبود و تقویت خاک است.

باهم زندگی می‌کنند

دوستی مورچه و شته: شته‌هایی که روی گیاه قرار دارند درحال مکیدن شهد شیرین گیاه هستند. مورچه‌ها، شته‌ها را با خود به لانه‌‌شان می‌برند تا مادّه‌ی شیرینی را که شته‌ها دفع می‌کنند، بخورند. شته‌ها نیز در لانه‌ی مورچه‌ها از شکارچی‌ها در امان می‌مانند.

غذای مجّانی: کرکس خود را با ته‌مانده‌ی شکار جانوران دیگر سیر می‌کند؛ مثلاً وقتی شیرها لاشه‌ی شکار خود را رها می‌کنند، کرکس‌هایی که در آن نزدیکی در انتظار دور‌شدن شیرها هستند به محلّ لاشه می‌روند و بقایای آن را می‌خورند.

مگس‌های مزاحم: اسب‌ها با تکان دادن دم خود سعی می‌کنند تا مگس‌ها و پشه‌ها را از خود دور کنند. این حشرات نیش خود را به درون بدن اسب فرو می‌برند و خون آن را می‌مکند.

نکات مهم درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – جنگل برای کیست ؟

شبکه های غذایی، رابطه ی بین موجودات زنده را مشخص می کنند. این ارتباط به صورت همزیستی است.

همزیستی، به انواع ارتباط های میان دو نوع موجود زنده برای تأمین غذا گفته می شود. شامل همسفرگی، همیاری، رقابت انگلی و حتی شکار و شکارچی است.

 • در زندگی همسفرگی، یک موجود سود می برد و دیگری نه سود می برد و نه زیان. مانند همسفرگی بین ماهی بادکش دار و کوسه ماهی، که ماهی بادکش دار می تواند از بقایای شکاری که کوسه ماهی استفاده می کند، سود ببرد.
 • در زندگی همیاری، هر دو موجود از یک دیگر سود می برند، مانند شته و مورچه. مورچه ها، شته ها را به قسمت های جوان گیاه می رسانند. شته از شیره ی گیاه تغذیه می کند و مورچه، شهد خارج شده از شته را مصرف می کند با همیاری بین گل ها و زنبور عسل.
 • گاهی بین موجودات زنده، رقابت و به وجود می آید. مثلاً در گیاهان، آن که بلندتر است با برگ های بیشتری دارد. بهتر از نور خورشید استفاده می کند و رشد بیشتری دارد. در جانوران نیز رقابت وجود داد که باعث جنگ بین آن ها می شود و جانور قوی تر یا سریع تر یا سازش پذیرتر، پیروز می شود.
 • در زندگی شکار و شکارچی، موجودی، موجود دیگر را صید می کند و می خورد. مانند گنجشک و عقاب، گربه و موش.
 • در زندگی انگلی، موجود انگل، از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند. انگل می تواند داخلی یا خارجی باشد. مانند کرم آسکاریس و کرم کدو که انگل داخلی ( دستگاه گوارش )، زالو و شپش که انگل خارجی ( پوست بدن ) هستند. بعضی انگل ها مانند پشه، انگل موقتی هستند. زیرا تا مدتی خود میزبان را می خورند و بعضی دیگر، انگل های دائمی هستند. مانند انگل های روده ای. بعضی از انگل ها، موجب مرگ میزبان می شوند.
درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی جنگل برای کیست؟ (پاسخ فعالیت ها)

📚 گام به گام علوم تجربی ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 12 : جنگل برای کیست؟


جواب سوال متن کتاب درس دوازدهم علوم تجربی ششم (صفحه‌ی 84 کتاب درسی)


الف) رابطه‌ی غذایی جانداران شکل را با زنجیره‌ی غذایی نشان دهید.

جواب صفحه 84 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

 • درخت بلوط (تولید کننده)
 • سنجاب (مصرف کننده اول – گیاه‌خوار «بلــــــوط را می خورد»)
 • روباه (مصرف کننده دوم – گوشت‌خوار «سنجاب را می خورد»)

ب) در این زنجیره، زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است؟

به طور غیر مستقیم وابسته است. یعنی سنجاب از بلوط به عنوان غذا استفاده می‌کند و روباه با خوردن سنجاب انرژی موجود در بلوط را به بدن خود منتقل می‌کند.

پ) زنجیره‌های غذایی را در شکل زیر پیدا و آنها را رسم کنید.

جواب صفحه 84 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

1- ساقه گندم – موش – عقاب
2- ساقه گندم – موش – مار
3- ساقه گندم – گنجشگ – جغد
4- هویج – خرگوش – روباه
5- هویج – خرگوش – عقاب
6- بلوط – سنجاب – روباه
7- بلوط – سنجاب – جغد

آیا بین زنجیره‌هایی که رسم کرده‌اید، ارتباطی (جانداران مشترک) وجود دارد؟ آن‌ها را مشخّص کنید. 

بله، در زنجیره‌ی 1 و 2 موش و در زنجیره‌ی 1 و 2 و 3 ساقه گندم و در زنجیره‌ی 4 و 5 خرگوش و هویج و در زنجیره‌ی 6 و 7 سنجاب و بلوط مشترک هستند.


جواب سوال متن کتاب درس دوازدهم علوم تجربی ششم (صفحه‌ی 85 کتاب درسی)


دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در یک محیط ، شبکه ی غذایی رسم می کنند . اکنون شما نیز با استفاده از جانوران و گیاهان مشترک این زنجیره ها ، یک شبکه ی غذایی رسم کنید.

 

          |———–<——–<———–<———|

                          عقاب <— مار <— موش <— هویج —>خرگوش —> روباه

                                                                      |                              |

                                                                      —->—سنجاب —->—


جواب فکر کنید علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (صفحه‌ی 85 کتاب درسی)


شکل روبه‌رو ارتباط غذایی بین چند جانور را نشان می‌دهد.

جواب فکر کنید صفحه 85 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

اگر جانور (ب) از بین برود با استدلال توضیح دهید کدام جانور در معرض خطر قرار می‌گیرد.

جانور (ت) از بین می رود؛ چون این جانور منبع غذایی خود را از دست داده و تعداد آنها کم می‌شود. و بعد از (ت)، (ث) نیز به مرور از بین می رود. چون جانور (ث) به جانور (ت) وابسته است.


جواب سوال متن کتاب درس دوازدهم علوم تجربی ششم (صفحه‌ی 85 کتاب درسی)


آیا می‌دانید برای پیکر بی جان و بقایای جانوران و گیاهان چه اتّفاقی می‌افتد؟

توسط تجزیه کنندگان (باکتری‌ها و قارچ‌های میکروسکپی و بسیار ریز) تجزیه می‌شود.

موادّی که در طیّ زمان در ساخته شدن پیکر این جانداران به کار رفته است، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟

به درون خاک برمی‌گردند.

شاید دیده یا شنیده باشید که با استفاده از بقایای گیاهان، خاک گیاهی می‌سازند. قارچ‌ها در تشکیل این خاک نقش دارند. امّا قارچ‌ها چگونه این کار را می‌کنند؟ 

قارچ‌های تجزیه کننده،‏‏‏‏‏ از بقایای جانداران برای تأمین انرژی خود و تولیدمثل و رشد، استفاده می‌کنند. آنها یا هاگ تولیدمثل کرده و تکثیر می‌شوند. این قارچ‌ها مواد آلی و مناسب جانداران را به مواد معدنی تبدیل می‌کنند و به خاک بر‌‌ می‌گردانند.


جواب کاوشگری علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (صفحه‌ی 86 و 87 کتاب درسی)


بررسی کنید «قارچ انرژی خود را از چه چیزی به دست می‌آورد؟»

وسایل و مواد مورد نیاز: ذره‌بین – ظرف شیشه‌ای در دار – چوب بستنی – نان تازه – ورقهٔ آلومینیمی – نخود خیس خورده – میوه ی کپک زده

 1. میوه‌ی کپک زده را با ذرّه‌بین قوی مشاهده و آنچه را که می‌بینید، رسم کنید.
 2. با استفاده از چوب بستنی، مقداری کپک از روی میوه بردارید و با کشیدن چوب بستنی روی نان، کپک را به روی نان منتقل کنید.
 3. نان را درون ظرف شیشه‌ای قرار دهید و قبل از بستن در ظرف‏، چند قطره آب به آن بپاشید.
 4. مراحل 2 و 3 را برای ورقه‌ی آلومینیمی و نخود تکرار کنید.
 5. ظرف‌ها را به مدت یک هفته در محل تاریک و گرم قرار دهید.
 6. بعد از یک هفته، نمونه‌های درون ظرف‌ها را با استفاده از ذره‌بین به طور دقیق مشاهده و نتیجه‌ی مشاهده‌ی خود را در جدولی مانند جدول زیر ثبت کنید.
نمونه نتیجه
نان کپک زده است
نخود کپک زده است
ورقه‌ی آلومینیمی کپک نزده است
 • کپک در کدام نمونه (ها) رشد کرده است؟

نان – نخود

 • کپک‌هایی که رشد کرده‌اند، انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست آورده‌اند؟

از مواد تشکیل دهنده نان و نخود

 • نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

نان و نخود و میوه منبع غذای خوبی برای رشد و تکثیر کپک‌ها هستند. کپک با ریشه‌ها و مواد غذایی را به خود جذب کرده و باعث رسیده شدن هاگ‌ها در هاگدان می‌شوند. هاگدان پس از رسیده شدن پاره و هاگ‌ها رها می‌شوند و باعث به وجود آمدن کپک جدید می‌شوند و اینگونه تکثیر می‌شوند.


جواب گفت و گو علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (صفحه‌ی 89 کتاب درسی)


دوستی مورچه و شته: شته‌هایی که روی گیاه قرار دارند درحال مکیدن شهد شیرین گیاه هستند. مورچه‌ها، شته‌ها را با خود به لانه‌‌شان می‌برند تا مادّه‌ی شیرینی را که شته‌ها دفع می‌کنند، بخورند. شته‌ها نیز در لانه‌ی مورچه‌ها از شکارچی‌ها در امان می‌مانند.

غذای مجّانی: کرکس خود را با ته‌مانده‌ی شکار جانوران دیگر سیر می‌کند؛ مثلاً وقتی شیرها لاشه‌ی شکار خود را رها می‌کنند، کرکس‌هایی که در آن نزدیکی در انتظار دور‌شدن شیرها هستند به محلّ لاشه می‌روند و بقایای آن را می‌خورند.

مگس‌های مزاحم: اسب‌ها با تکان دادن دم خود سعی می‌کنند تا مگس‌ها و پشه‌ها را از خود دور کنند. این حشرات نیش خود را به درون بدن اسب فرو می‌برند و خون آن را می‌مکند.

اکنون درباره‌ی هر یک از مثال‌های بالا به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

کدام جانور سود می‌برد؟

 • شته، مورچه، مگس و کرکس
 • مگس و اسب: مگس سود می‌برد ولی اسب زیان می‌بیند. (زندگی انگلی)
 • مورچه و شته: هر دو سود می‌برند. (همیاری)
 • کرکس و شیر: کرکس سود می‌برد ولی شیر نه سود می‌برد و نه زیان. (هم سفرگی)

کدام جانور سود نمی‌برد؟

اسب و شیر


جواب سوال متن کتاب درس دوازدهم علوم تجربی ششم (صفحه‌ی 90 کتاب درسی)


عکس‌های زیر برخی محیط‌ها را نشان می‌دهند.

جواب صفحه 90 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

کدام محیط را انسان ساخته است؟ کدام به طور طبیعی وجود دارد؟ این محیط‌ها چه تفاوتی با هم دارد؟

جنگل و مرتع: محیط طبیعی                  باغ: محیط مصنوعی                       پارک: محیط مصنوعی

محیط‌ های مصنوعی توسط انسان به وجود آمده است، اما در ایجاد محیط طبیعی انسان نقش نداشته است.


جواب جمع آوری اطلاعات علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (صفحه‌ی 90 کتاب درسی)


محیط‌های طبیعی، زیستگاه انواع فراوانی از جانوران، گیاهان و موجودات زنده‌ی دیگر است. آیا در زمان‌های گذشته در اطراف محلّ زندگی شما محیط طبیعی بوده است که الان وجود ندارد و یا وسعت آن کم شده است؟

بله، در هر نقطه ای از کره ی زمین به دلیل استفاده ی بی رویه ی انسان بسیاری از منابع و محیط های طبیعی از بین رفته است.

به نظر شما چرا آن محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟

با افزایش جمعیت انسانی، نیاز به منایع و زمین و … بیشتر می شود و انسان سعی می کند با استفاده از منابع طبیعی حیات خود را تداوم ببخشد که با این کار به تخریب گستره مراتع و محیط های طبیعی منجر می شود.

برای مثال، در گذشته نه چندان دور شهرستان دماوند یکی از محورهای کشاورزی و دامداری بوده است با تولیداتی همچون سیب، گیلاس، آلبالو، گردو، سیب‌زمینی، خیار و فراورده‌‌‌‌های دامی ولی در سال‌های اخیر به خاطر ساخت‌وساز گسترده‌ی غیر قانونی در زمین‌های این شهرستان، کشاورزی این منطقه در معرض خطر قرار گرفته است. طبیعت دماوند شامل تنوع گونه‌های کمیاب می‌باشد و دارای جانورانی همچون کل، بز، میش، پلنگ به عنوان عمده‌ترین حیوانات موجود حیات‌وحش شهرستان و همچنین پرندگان گوناگون نظیر کبک، تیهو، کبک دری، پرندگان شکاری مانند عقاب طلایی می‌باشد. در حالی است که گذرگاه قشلاقی پرندگان نایاب شکاری همچون، شاهین نیز تلقی می‌شود. خطراتی همچون احداث معادن در کنار زیستگاه‌های طبیعی و تخریب انسانی این اماکن همچون احداث غیر کارشناسی راه‌ها در این شهرستان از عمده دلایل تهدیدهای زیست محیطی است.


جواب سوال متن کتاب درس دوازدهم علوم تجربی ششم (صفحه‌ی 90 کتاب درسی)


در طول تاریخ زمین، جانوران و گیاهانی بوده‌اند که اکنون دیگر وجود ندارند. در این باره چه مثال‌هایی می‌شناسید؟

دایناسورها نمونه بارز جانورانی هستند که امروز دیگر وجود ندارند و ماموت‌ها نمونه‌هایی تک سلولی در میان گیاهان و سرخس‌های غول پیکر قدیمی را می‌توان نام برد.

به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن همه‌ی افراد یک نوع (جانور یا گیاه) می‌شود؟

 • تغییرات شدید آب و هوا
 • زیستگاه
 • بلاهای طبیعی چون سیل و طوفان
 • از بین رفتن منابع غذایی
 • عوامل نابود کننده انسانی
 • قطع درختان
 • شکارهای غیر قانونی

جواب سوال متن کتاب درس دوازدهم علوم تجربی ششم (صفحه‌ی 91 کتاب درسی)


درخت کاری در فرهنگ ایرانی اسلامی رسمی پسندیده است. به همین علّت در کشور ما یک روز از سال را روز درخت کاری نامیده‌اند. آیا می‌دانید این روز چه روزی است؟

15 اسفند روز درختکاری نامیده شده است.


جواب گفت و گو علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (صفحه‌ی 92 کتاب درسی)


در محل زندگی شما روز درختکاری چه درخت‌هایی می‌کارند؟

زردآلو – بادام – سیب – گردو – گیلاس – آلبالو

آیا این درخت‌ها بومی منطقه شما هستند؟

بله


جواب جمع آوری اطلاعات علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (صفحه‌ی 92 کتاب درسی)


به انتخاب خود یکی از موارد زیر را انجام و در کلاس ارائه دهید:

1- جنگل برای کیست؟ در پاسخ به این پرسش با توجّه به آنچه آموخته‌اید، یک داستان کوتاه بنویسید. 

ناحیه‌ای که از درخت‌های انبوه پوشیده باشد را جنگل می‌نامند. در جنگل طبیعی معمولاً درختان کوچک و بزرگ و تنومند بطور نامنظم و همچنین علف‌های خود رو فراوانند.

جنگل مجموعه‌ای است از درختان، درختچه‌ها، پوشش گیاهی، جانوران و میکروارگانیسم‌ها (قارچ‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها) که به همراه عوامل طبیعی غیر حیاتی مانند خاک، آب، دما، باد و… محیط و رویشگاه و زیستگاه مشخص و معلومی را به وجود آورده‌اند.

جنگل‌ها زیستگاه‌های مهم جهان هستند که حدود یک سوم سطح خشکی‌های زمین را اشغال می‌کنند. جنگل ها متعلق به تمامی انسان هاست و همه ی ما وظیفه داریم از آن ها نگهداری و حفاظت کنیم.

2- مقاله‌ای درباره‌ی وضعیت یک محیط طبیعی که می‌شناسید و در خطر از بین رفتن است، بنویسید. در این مقاله به اهمّیت حفظ این محیط اشاره کنید و راه‌هایی برای حفظ آن پیشنهاد دهید.

مقاله ای درباره ی وضعیت یک محیط طبیعی که در خطر از بین رفتن است

نابودی جنگل های بلوط استان ایلام 

تیپ غالب درختان استان ایلام از نوع بلوط است. بیش از 90 درصد جنگلهای استان از این گونه تشکیل شده ولی این نماد زیبایی طبیعت استان در حال از بین رفتن است.

زیبایی استان ایلام به گیاهان و درختان بلوط، ارژن، کیکم، زلزالک و … است. که در صورت عدم استفاده صحیح مردم از آنها، این استان در آینده زیبائی‌های خود را از دست خواهد داد. باید آحاد مختلف مردم به این مهم توجه کنند.

در سالهای اخیر به خصوص فصول تابستان به دلیل خشکسالی و گرد و غبار، زیان های زیادی به درختان بلوط استان وارد شده و هم اکنون درختان تشنه باران الهی هستند.

در چند سال اخیر و در سال جاری درختان بلوط استان ایلام به عنوان گونه غالب درختی جنگلهای استان ایلام بر اثر مشکلات مختلف دچار خشکیدگی شده اند.

راه های پیشنهادی: عملیات های بهداشتی، حذف درختان خشک و آفت زده و بیمار و خارج کردن آنها از جنگل ها، هرس بهداشتی، ذخیره نزولات جوی با ایجاد بانکت و هلالی های آبگیر و چاله های فلسی و نهال کاری و حفاظت مناطق انجام شد.

نابودی دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه یکی از دریاچه های کشور ایران است که در شمال غربی قرار دارد و متاسفانه در معرض خشک شدن قرار دارد. هرچند با بارش های دو سال اخیر می توان گفت اندکی وضعیت ان بهتر شده اما هنوز هم خطر خشک شدن باقی است. دلایل بسیاری برای خشک شدن دریاچه ذکر شده‌است از جمله خشکسالی، احداث بزرگراه بر روی دریاچه، و استفاده بی‌رویه از منابع آب حوزه آبریز دریاچه و همچنین بارش کم برف و باران در سال‌های اخیر می‌باشد.

راه های پیشنهادی: با صرفه جویی در مصرف آب و محبت بیشتر به طبیعت و حفر کمتر چاه ها و برنامه های مناسب در جهت احیای دریاچه می توانیم دریاچه ارومیه و سایر دریاها و دریاچه ها و منابع آبی را از خطر خشک شدن حفظ کنیم.

نابودی تالاب گاوخونی

تالاب گاوخونی یکی از تالاب های مشهور در جلگهٔ مرتفع مرکزی ایران به شمار می آید. این تالاب حیاتی منطقه ای به وسعت ۴۷۶ کیلومتر مربع را پوشانده و در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق اصفهان در کنار شهر ورزنه و در مجاورت تپه های شنی واقع شده است.

با تخصیص بی رویه آب به صنایع و باغات، آب ورودی این تالاب مدتهاست به صفر رسیده و عملاً این تالاب نابود شده است. این در حالی است که کشور ایران عضو کنوانسیون بین المللی رامسراست و طبق آن حق ندارد قوانینی تصویب کند که بر اثر آن قوانین تالابها خشک شوند.

جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود سبب تأمین آب باریکه ای برای تالاب بین المللی گاوخونی می شود. تمام مسئولان باید اقدامات لازم را به منظور بازگشت آب به رودخانه زاینده رود و به دنبال آن احیای تالاب بین المللی گاوخونی انجام بدهند.

در شرایط فعلی مرطوب بودن کف تالاب برای جلوگیری از پراکنش ریزگردها بسیار مهم است اما این نکته قابل توجه است که آسیب وارد شده به تالاب گاوخونی با آن پهنه عظیم ۴۷ هزار هکتاری به دلیل خشکی رودخانه در سالهای متمادی، تنها در درازمدت و با شرایط خاص قابل جبران است

حفر چاه های بسیار و ایجاد بند در مسیر زاینده رود باعث شده است که دیگر آبی به تالاب گاوخونی نرسد.کسانی که می گویند که آب زاینده رود به تالاب گاوخونی می رسد، با حوضه زاینده رود آشنا نیستند. این حوضه یک اقلیم طبیعی دارد که هزاران سال مانند یک پیکره زنده کار می کرده است که در حال حاضر آن پیکره بهم خورده است.

نابودی زاینده رود

 کمبود آب در حوضه زاینده رود به شدت خودنمایی می کند که علت اصلی آن توسعه بیش از ظرفیت در حوضه زاینده رود است و متأسفانه هنوز هم ادامه دارد و موجب افزایش جمعیت بیش از نرخ رشد جمعیت کشور در اثر ایجاد صنایع و جذب مهاجر می شود.

اهمیت حفظ زاینده رو:

مهمترین کارکرد زاینده رو تامین آب شرب و همچنین آب کشاورزی ساکنان استان است ، و کارکرد بعدی و هم دیگر آن جلوگیری از گرد و خاک و متعادل کردن آب و هوای استان اصفهان ، اگر زاینده رو خشک شود بسیاری از کشاورزان و صنایع بیکار می شوند.

همچنین مهمترین تاثیر آن بر هوای ساکنان اطراف آن است که گرد و غبار و خاک تولید می کند و زندگی را مشکل می کند.

دلایل خشک شدن زاینده رود به ترتیب اهمیت عبارت اند از:
 1. کاهش بارندگی در سال های خشک
 2. عدم ذخیره کافی در سد در سال های معمولی و پرباران برای سال های کم بارش که این موضوع به دلیل فشار بیش از حد مصرف و کمبود کلی آب در حوضه است.
 3. برداشت های جدید از رودخانه
 4. افت آب زیرزمینی در آبخوان های اطراف زاینده رود بر اثر افزایش تعداد چاه های قانونی و غیرقانونی که موجب مصرف آب برای تغذیه آبخوان ها می شود.
 5. ایجاد بسترهای عریض و بندهای کندکننده جریان در طول مسیر که موجب افزایش نفوذ و تبخیر می شود.
 6. از همه مهمتر که مادر همه مسائل است توسعه ی خارج از ظرفیت در حوضه ی زاینده رود است. که با استقرار صنایع بزرگ، پالایشگاه، نیروگاه ها و توسعه ی کشاورزی و ازدیاد جمعیت بر اساس سرمایه گذاری های انجام شده، نقش مخرب خود را ایفا نموده و توسعه در این حوضه را یکی از نمونه های کلاسیک آشکار و قابل استناد توسعه ی ناپایدار نموده است.
پیشنهادات:
 • انتقال آب از حوضه های دیگر.
 • برداشت کمتر استان چهارمحال و بختیاری از زاینده رود و تونل های کوهرنگ با توجه به نیاز به آب و شدت کمبود آب و فراوانی آب در استان خود.
 •  هیچ گونه تخصیص جدیدی برای صنعت و کشاورزی در استان شکل نگیرد.
 • فرهنگ سازی لازم توسط مؤسسات فرهنگی و رسانه ای انجام گیرد و ارزش و اهمیت آب برای همه روشن شود و راه های جلوگیری از اتلاف آب و صرفه جویی در مصرف و در نتیجه اصلاح الگوی مصرف آب تحقق پذیرد.
 • در بخش کشاورزی از تبدیل اراضی حاصلخیز کشاورزی جلوگیری شود، زیرا راندمان آب در اراضی حاصلخیز بسیار بیشتر از اراضی نامرغوب است.
 • فضای سبز شهرها خصوصاً شهر اصفهان که الگوی تمام شهرها و روستاهای استان و حتی برخی از شهرهای کشور است، باید بر اساس اقلیم خشک برنامه ریزی و طراحی شود و از گیاهان بومی و مقاوم به خشکی استفاده شود.

3- مجموعه‌ای از تصاویر بعضی گیاهان یا جانوران بومی محلّ زندگی خود تهیه کنید. می‌توانید شکل آنها را نقّاشی کنید یا از آنها عکس بگیرید.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 92 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 92 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 92 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 92 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 92 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 92 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 92 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 92 درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

 • با کمک معلّم خود نمایشگاهی از تصاویر یا نمونه‌هایی از جانوران و گیاهان محیط زیست خود برگزار کنید. اگر قطع درخت‌های جنگل‌ها به همین سرعت ادامه یابد، حدود نیمی از جنگل‌های کره‌ٔ زمین حدّاکثر تا 20 سال دیگر از بین می‌روند.
 • مسئولیت حفظ محیط‌های طبیعی و جانوران و گیاهانی که در این محیط‌ها زندگی می‌کنند در کشور ما بر عهده‌ی چه سازمان‌هایی است ؟

سازمان جنگل‌ها – مراتع و آبخیزداری کشور – سازمان محافظت از محیط زیست کشور

 • چه شغل‌هایی در ارتباط با معرّفی و حفظ محیط‌های طبیعی وجود دارد؟ 

جنگل بانی – محیط بانی – کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست

درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی جنگل برای کیست؟ (سوالات درس)

📚 سوالات متن درس دوازدهم علوم تجربی ششم ابتدایی ( جنگل برای کیست؟ )

🔴 سوالات درس به درس علوم ششم : درس دوازدهم ، جنگل برای کیست؟


1- زنجیره ی غذایی چیست؟

به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود.

2- شبکه غذایی را تعریف کنید؟

به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یکدیگر گفته می شود.

3- قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار دارند؟

آن ها تجزیه کننده هستند.

4- قارچها چگونه باعث بهبود و تقویت خاک می شوند؟

با تجزیه بقایای بدن گیاهان و جانوران سبب بهبود و تقویت خاک می شوند.

5- کروکودیل ها انگل های درون دهان خود را چگونه از بین می برند؟

بعضی وقت ها کروکودیل ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند پرنده ی کوچکی وارد دهان کروکودیل می شود و انگل های درون دهان کروکودیل را می خورند.

6- چند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشته اند اما در حال حاضر وجود ندارند نام ببرید؟

جانوران : دایناسور ها

گیاهان : درختان بسیار تنومند

7- به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن نسل یک نوع جاندار می شود؟

وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می کند مانند تغییر شدید آب و هوا زیستگاه طوفان یا سیل جاندار نمی توانند با آن ساز گار شوند و باعث نابودی آن ها می گردد.

8- مثالی برای نابودی برخی جانوران توسط انسان در کشورمان را بیان کنید.

شیر ایرانی حدود 70 سال پیش در بخش هایی از ایران وجود داشت اما به علت های متفاوت مانند شکار توسط انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت.

9- منظور از درخت بومی چیست؟

به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می کنند درخت بومی می گویند.

10- چرا تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است؟

زیرا درخت کاج موادی از ریشه ی خود در خاک ترشح می کند که از رشد بسیاری از گیاهان جلوگیری می شود.

11- با قطع بی رویه ی درختان با گذشت زمان چه تغییری در جنگلهای کره ی زمین ایجاد می شود؟

جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است قطع درختان جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می شود.

12- رابطه ی غذایی بین مورچه و شته چگونه است؟

به صورت همیاری زندگی می کنند و هر دو موجود از یکدیگر سود می برند. مورچه ها شته ها را به بخش های جوان گیاه می رسانند. شته از شیره ی گیاه به وسیله ی خرطوم خود تغذیه می کند. مورچه شهد خارج شده از شته را مصرف می کند.

13- رابطه ی غذایی کرکس و شیر ها چگونه است؟

به صورت هم سفرگی است. کرکس ها ته ماندهی شکار شیرها را می خورند (کرکس ها مرده خوار هستند).

14- رابطه ی غذایی انگلی چگونه است؟

در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند. مانند پشه ها که نیش خود را از درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن ها را می مکند.

15- یک زنجیره غذایی ساده نام ببرید.

روباه – سنجاب – بلوط

16- در زنجیره بالا کدام تولید کننده و کدام مصرف کننده است؟

روباه و سنجاب مصرف کننده و بلوط تولید کننده است.

17- موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط به چند گروه تقسیم می شوند؟

موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط در سه گروه زیر قرار می گیرند :

 1. تولید کننده
 2. مصرف کننده
 3. تجزیه کننده

(گیاهان : تولیدکننده – با نور خورشید فتوسنتز می کنند و غذا سازی انجام می دهند – جانوران : مصرف کننده هستند – میکروب ها : تجزیه کننده اند).

18- قارچها در چه جاهایی رشد می کنند؟

قارچ ها در خاک و آب به سر می برند و در مناطق جنگلی و بارانی رشد می کنند. برخی قارچ های خوراکی و سمی که بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می کنند. برخی قارچها بیماری های زیادی را به وجود می آورند. گونه ای دیگر از قارچ به نام مخمر هستند. گونه ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی های حمام می شود. گونه های دیگر قارچ موجب بیماری می شوند. برخی دیگر به عنوان دارو مصرف می شوند. بعضی نیز باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوباره گیاه می شوند. قارچهای تک سلولی مانند کپک میوه در محل میوه های خراب رشد می کنند.

19- قارچها مواد مورد نیاز خود را چگونه به دست می آورند؟

قارچ ها برای رشد به مواد و رطوب نیاز دارند که این مواد با تجزیه ی بقایای بدن موجودات خورده شده فراهم می شود.

20- قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار می گیرند؟

قارچها تجزیه کننده هستند.

21- آیا قارچهای تکسلولی و پرسلولی وجود دارد؟

قارچ ها به صورت تک سلولی و پرسلولی هستند. از قارچهای پرسلولی می توان به قارچ های چتری خوراکی یا سمی و از قارچهای تک سلولی می توان به مخمر و کپک ها اشاره نمود.

22- همزیستی چیست؟

همزیستی به انواع ارتباط های غذایی میان موجودات زنده گفته می شود که برای تامین غذا به صورت همسفرگی همیاری رقابت انگلی و حتی شکار و شکارچی است .

23- زندگی همسفرگی چیست؟

در زندگی همسفرگی یک موجود سود می برد و دیگری نه سود می برد و نه زیان. مانند ماهی بادکش دار و کوسه ماهی.

24- زندگی همیاری چیست؟

در این نوع زندگی هر دو موجود سود می برند. مانند شته و مورچه.

25- زندگی رقابتی چیست؟

در این نوع زندگی رقابت وجود دارد. مثلا گیاهان قد بلند بیشتر از نور خورشید استفاده می کنند.

26- زندگی انگلی چیست؟

در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان مانند منبع تغذیه عمل می کند. مانند کرم کدو یا زالو و شپش.

27- زندگی شکار و شکارچی چیست؟

در این زندگی موجودی موجود دیگر را شکار می کند و می خورد. مانند گنجشک و عقاب.

28- چه شغل هایی در ارتباط با محیط های طبیعی وجود دارد ؟

جنگل بانی – کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و …

درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی جنگل برای کیست؟ (سوالات امتحانی)

📚 سوالات امتحانی درس دوازدهم علوم تجربی ششم ابتدایی ( جنگل برای کیست؟ )


آزمون ارزشیابی و سوالات امتحانی درس 12 دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه : جنگل برای کیست ؟


برای مشاهده تصویر بزرگتر، بر روی تصاویر کلیک کنید

نمونه سوالات امتحانی درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir نمونه سوالات امتحانی درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir نمونه سوالات امتحانی درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir نمونه سوالات امتحانی درس دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir


آزمون ارزشیابی درس اول تا دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی


برای مشاهده تصویر بزرگتر، بر روی تصاویر کلیک کنید

نمونه سوالات امتحانی درس 1 تا 12 اول تا دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir نمونه سوالات امتحانی درس 1 تا 12 اول تا دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

منبع سوالات امتحانی: سایت بیاموز


آزمون ارزشیابی درس اول تا دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی


برای مشاهده تصویر بزرگتر، بر روی تصاویر کلیک کنید

نمونه سوالات امتحانی درس 1 تا 12 اول تا دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir نمونه سوالات امتحانی درس 1 تا 12 اول تا دوازدهم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - جنگل برای کیست ؟ کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir 

منبع سوالات امتحانی: سایت بیاموز


👈 دانش آموزان و همراهان گرامی جواب سایر درس های کلاس ششم و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این درس داری، کافیه به انتهای این مطلب مراجعه کرده و هر چه دوست داری بنویسی.

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 

 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی 1400-1399 ) – دانلود

صفحه مربوط به مطالب علوم تجربی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 

مقالات مرتبط

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان پایه ششم | متن تمامی درس ها | کلاس اینترنتی ما ( مومکا )

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در تمامی درس های این پایه…

4.2 11 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
48 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
رحمان

و ای کاش خلاصه همزیستی هم میگذاشتید 😥😥😶

رحمان

میشه گفت خوب ولی ای کاش یک سوالاتی بود که در تیزهوشان میاد
اما اون سوالات تیزهوشان نیست سخت تر میدم 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

حسیین کعب عمبر

😀😀😀😀😀😀

ناشناس

لطفا جزوه کلای هفتمم بزارید ☻💜

ناشناس

مفید و اموزنده بود ممنون🙂💕

ب تو چه کی هستم فضول

خیلی چیز هارو نداشت اگرم داشت خیلی طولانی بود اگر اون هارو مینوشتم کتابم پر میشود اخه چه وزشه اه

تینا

میشه هفتم هم بزارید
عالی ❤😘

نیکا

بعد نبود🙃

نازنین

سلام عالیه

هانیه

ای که مرده شورتو ببرن🤬🤬🤬

آدرینا

عالی ولی چرابعضی ازسوال هانیست

فاطمه زهرا

عالی بود ممنون 😊😊

تااااتت

خیر نیست

ملگا

لطفاً جواب امتحان هارو بگزارید ملگا هستم

ملگا

🤔😼😠🙄

تااااتت

خیر خوب نیست

تااااتت

خیر

رها خفن

سلام اینا،اصلاکامل نبودن من خودم ب خودم توضیح میدادم از اینا کامل تر بود لطفاً کسایی که اینارو میگذارن ب این ها هم رسیدگی کنن لطفاً ممنون

پسر تنها

عالی بود

پسر تنها

ممنون از شما❤💖❤💖❤💖

سوزان الماسی

نه خیلیی بد

توحید هاشمی

کجاش بده ، خیلی هم عالی هستش

مهلا

خوبه😊😊😊

بنی خطر

می‌خوام بپرسم تولید کننده به چه جاندار هوایی میگویند اگه جواب مونو بدید ممنون میشم

مسی

به جاندار های می گویند که غذا می سازند مانند گیاهان

عشق فقط عشق فاطی

راستش خوب هس خب سوال منم کاش جوابی داش

ناشناس

اوخی خب بگید بهش گناه داره

عشق فقط عشق فاطی

مرده شهرتون ببرن،،،،،، مع میگم قارچ ها چه جانوری هستند؟ چی میگع با اون سایت چفچفک مزخرف

شقایق

هنوز که نخوندم ولی فکر کنم عالی باشه

علی

تت

منتدد

عالی

مجید

عالیه 👏👏👏

هانیل💕🍓

مطلب مفیدی بود ولی سوالاتی که دراوردید از روی کتاب قدیمی کلاس ششم بود:/

طلا

دقیقا

معصومه

میتونم بگم خوبه

نمی‌دانم

می دانی چه حسی دارم گویم این سایت فوق‌العاده است
من همیشه جواب های کامل و اضافه تر می‌خواهم تا به اندیشه هایش اضافه کنم و جواب صحیح دهم
حال این سایت توانست خواسته‌ی من را برآورده کند
سپاسگزار شما

Shadi

بابا اینا که خیلی کمه جواب ها درسته ولی سوالات درس ها چرا انقدر کمه! درس هایی مثل درس 11 10 12 13 درس هایی هستن که میشه ازشون خیلی سوال درومد .
در کل خوبه اتفاقا فقط کمه سوالات .

هانیل💕🍓

این درسایی که تو گفتی بیشتر نکته داره نه سوال!/:
اگه به نکاتش توجه کنیم سوال ها هم به مرور یاد میگیریم😐✌🏻

محمد

😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😲😲😲😲😲

به تُ چه کسی هستم

خدا لعنتشون کنه با درس گذاشتن 😡😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😡😡😠😠😠😤😤😡😠😠😡😤😠😠😤😤😠😡😠😡😡😠😤😡😠😤😤😠😠😠😠😤😡😠😡😤😤😤😤😤😤😤

Last edited 3 ماه قبل by به تُ چه کسی هستم
هانیل💕🍓

فازا مازا😐😂

سعیده

خوب

امیر

نظرم من این هست که سایت اثلا جوابی کا من میخوام نمیاره لطفا رسیدگی کنید
مرسی😊

زهرا

دقیقا😑😑😑

سوزان الماسی

منم

آدرینا

اره واقعا

الیسا

خوب