درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( ورزش و نیرو ۱ ) | متن درس | سوالات | پاسخ فعالیت ها | وب سایت درس و مدرسه (مومکا)

وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات و پاسخ فعالیت ها و بررسی صفحه به صفحه و بخش به بخش درس ششم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان ورزش و نیرو ۱ در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ورزش و نیرو ۱ (نکات  و توضیح درس)

📚 نکات علوم تجربی ششم 🔴 بررسی و بیان نکات درس ۶ : ورزش و نیرو ۱


👇 اثرات نیرو 👇

اثرات نیرو - درس ششم علوم تجربی ششم - مومکا- MOMEKA.ir

👇 انواع نیرو 👇

انواع نیرو - درس ششم علوم تجربی ششم ابتدایی - ورزش و نیرو 1- کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

👇 مشخصه های نیرو 👇مشخصه های نیرو - درس ششم علوم تجربی ششم ابتدایی - ورزش و نیرو 1- کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

👇 نیروی خالص یا برآیند نیروها 👇

نیروی خالص یا برآیند نیروها - درس ششم علوم تجربی ششم ابتدایی - ورزش و نیرو 1- کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ورزش و نیرو ۱ (پاسخ فعالیت ها)

📚 گام به گام علوم تجربی ششم 🔴 جواب فعالیت های درس ۶ : ورزش و نیرو ۱


فعالیت (صفحه‌ی ۴۰ کتاب درسی)


به تصویرهای مختلف کتاب نگاه کنید.صفحه40 درس ششم علوم تجربی ششم - ورزش و نیرو - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir

الف) در هر یک از تصویرها چه فعالیتی در حال اجرا است؟

در همه‌ی تصاویر، نیرویی بر یک جسم وارد می‌شود که سبب تغییر جهت حرکت آن می شود.

ب) نتیجه‌‌ی این فعالیت بر جسم (توپ، تیر و )… چیست؟ وارد کردن نیرو به اجسام مختلف

– وزنه‌برداری: حرکت جسم به سمت بالا به علت وارد کردن نیرو توسط ورزشکار – تیراندازی: پرتاب تیر به سمت جلو به علت وارد کردن نیرو توسط ورزشکار – پینگ پونگ: تغییر جهت حرکت توپ توسط راکت – بادبادک هوا کردن: نیروی باد بر بادبادک وارد شده و موجب حرکت این جسم در هوا می‌شود. – پرتاب موشک به فضا: غلبه بر نیروی جاذبه‌ٔ زمین توسط موشک و حرکت موشک در هوا – تغییر جهت توپ: تغییر جهت توپ توسط دروازه‌بان

 


گفت‌وگو (صفحه‌ی ۴۱ کتاب درسی)


جدول زیر شامل تعدادی از فعالیت‌های روزانه است. در کدام مورد، جسم کشیده شده یا هل داده می‌شود و یا هم کشیده می‌شود و هم هل داده می‌شود. ردیف اول جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می‌توانید موارد دیگری را به جدول اضافه و یا جایگزین کنید.

شماره توصیف فعالیت کشیدن هل یا فشار دادن
۱ بستن درب کشوی میز   ×
۲ باز کردن درب اتاق × ×
۳ قرار دادن یک کتاب بر روی میز   ×
۴ شوت کردن توپ   ×
۵ بلند کردن کیف از روی زمین ×  
۶ چیدن سیب ×  
آیا در این فعالیت‌ها حالتی هست که جسم کشیده نشود یا هل داده نشود؟ خیر آیا می‌توانیم از این فعالیت‌ها نتیجه بگیریم: برای حرکت دادن هر جسم باید آن را بکشیم و یا هل دهیم؟ بله


فعالیت (صفحه‌ی ۴۱ کتاب درسی)


در گروه خود، چند فعالیت ورزشی را طراحی کنید که در آنها از نیرو برای تغییر جهت حرکت، تغییر شکل جسم، حرکت کردن جسم، توقف جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت استفاده شود؛ سپس به همراه معلم خود به حیاط مدرسه بروید و آنها را انجام دهید. پس از بازگشت به کلاس، هر گروه نتیجه‌‌‌ی فعالیت خود را به سایر دانش‌آموزان گزارش دهد.

ورزش هایی مانند:

 • ورزش های کششی(کشیدن)
 • والیبال (بستگی به نوع حرکت دارد، مثلا آبشار زدن می شود هل دادن جسم یا استپ کردن توپ می شود متوقف کردن جسم)
 • هندبال(بستگی به نوع حرکت دارد؛ مثلا پاس دادن می شود هل دادن جسم دریافت توپ متوقف کردن جسم و… )

فکر کنید (صفحه‌ی ۴۲ کتاب درسی)


در شکل های زیر با توجه به اثر نیرو بر روی جسم مورد نظر ، جاهای خالی را پر کنید.صفحه42 درس ششم علوم تجربی ششم - ورزش و نیرو - فکر کنید - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir

الف ) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع … حرکت … آن شود.

ب) وارد کردن نیرو به  جسم سبب …کند شدن .. حرکت آن می شود.

پ) وارد کردن نیرو به جسم سبب …شدید شدن… حرکت آن می شود.

ت) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث … کند شدن … حرکت آن شود.

ث) وارد کردن نیرو به جسم می تواند سبب تغییر … سرعت … آن شود.


علم و زندگی (صفحه‌ی ۴۲ کتاب درسی)


با انجام دادن فعالیت‌های زیر می‌توانید نیرو را بهتر حس کنید: ١ـ مسابقه‌‌ی مچ‌اندازی در کلاس ٢ـ مسابقه‌‌ی طناب‌کشی بین گروه‌های مختلف کلاس ٣ـ وارد کردن توپ با ضربه‌ی سر به دروازه ۴ـ ضربه زدن با چکش به میخ روی دیوار


سوالات متن درس (صفحه‌ی ۴۳ کتاب درسی)


صفحه43 درس ششم علوم تجربی ششم - ورزش و نیرو- کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir

شخصی را در نظر بگیرید که در پشت یک خودروی خاموش ایستاده است. آیا خودرو به این علت که شخصی پشت آن ایستاده است، حرکت می‌کند؟

خیر، ایستادن شخص باعث حرکت نمی‌شود. هل دادن باعث حرکت آن می‌شود.

آن شخص خودرو را هل می‌دهد؛ یعنی او به خودرو نیرو وارد می‌کند و خودرو ممکن است در جهت نیروی وارد شده شروع به حرکت کند. پس توجه کنید شخص باید خودرو را هل بدهد تا خودرو شروع به حرکت کند و تا زمانی که او خودرو را هل ندهد، خودرو حرکت نخواهد کرد.

شکل‌های زیر سه وضعیت را نشان می‌دهد که ممکن است برای شما آشنا باشد. آیا می‌توانید در هر حالت تشخیص دهید چه کسی هل می‌دهد و چه کسی می‌کشد؟

2صفحه43 درس ششم علوم تجربی ششم - ورزش و نیرو- کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir 2صفحه43 درس ششم علوم تجربی ششم - ورزش و نیرو- کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir

در شکل (الف) دخترها همدیگر را هل می‌دهند یعنی دست هایشان را به سمت داخل بدن دیگری فشار می دهند.

در شکل (ب) همدیگر را می‌کشند.

در شکل (پ) مربی (سوارکار) و اسب نیز همدیگر را می کشند.

در شکل‌های الف و ب دخترها به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. آیا به نظر شما مرد و اسب نیز به هم نیرو وارد می‌کنند؟

بله هر دو در حال کشیدن هستند.


فکر کنید (صفحه‌ی ۴۴ کتاب درسی)


الف) حداقل، چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟ دو جسم ب) اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی خودرو ایستاده است و خودرو را هل نمی‌دهد، آیا دو جسم به هم نیرو وارد می‌کنند؟ خیر

علم و زندگی (صفحه‌ی ۴۴ کتاب درسی)


در علوم سال سوم با بازی طناب‌کشی آشنا شده‌اید. در این بازی دو تیم مثلاً سه نفره طناب را در دو جهت مختلف می‌کشند. اعضای هر دو تیم تلاش زیادی می‌کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی‌کند. الف) به نظر شما در چه حالتی با اینکه بر طناب نیرو وارد می‌شود، طناب حرکت نمی‌کند؟ زمانی که دو گروه نیروی هم اندازه به طرفین وارد کرده و نیروها اثر همدیگر را خنثی می‌کنند. ب) در چه حالتی یکی از گروه‌ها برنده می‌شود؟ گروهی که نیروی بیشتری وارد کرده، گروه دیگر را به طرف خود می‌کشد و برنده مسابقه خواهد شد.


آزمایش کنید (صفحه‌ی ۴۵ کتاب درسی)


۱- یک جسم سنگین را انتخاب کنید که با هل دادن به راحتی حرکت نکند.صفحه 45 درس ششم علوم تجربی ششم - ورزش و نیرو - آزمایش کنید - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir ۲ـ تلاش کنید با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید. ۳ـ از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل دادن شما نیرو وارد کند. آیا در این حالت جسم راحت‌تر حرکت می‌کند؟ توضیح دهید. بله، زیرا نیروها با هم ترکیب می‌شوند و نیروی خالص بیشتری تولید می‌کنند.

۴ـ حال از دوستتان بخواهید از طرف مقابل به جسم نیرو وارد کند. ۵ـ در کدام حالت، نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده‌اند و جسم حرکت نمی‌کند؟ حالتی که به جسم مورد نظر از دو جهت راست و چپ آن نیرو وارد می‌شود. (حالت چهارم)

۶ــ در کدام حالت، نیروها اثر یکدیگر را خنثی نمی‌کنند و نیروی خالص بیشتری به جسم وارد می‌شود و جسم سریع‌تر شروع به حرکت می‌کند؟ 

حالتی که دو نفر، جسم را از یک جهت هل می‌دهند.(حالت سوم)

* از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

نتیجه می‌گیریم برای هل دادن یا جابجا کردن اشیاء می‌توانیم از کسی کمک بگیریم تا نیروها تقسیم شود و راحت بتوانیم جسم را حرکت دهیم.

وقتی به جسمی در دو جهت مخالف نیرو وارد شود، جسم در کدام جهت حرکت خواهد کرد؟ نیروها خنثی می‌شوند و مانع حرکت جسم.

نیروی خالص وارد بر جسم در کدام جهت است؟

در مخالف جهت هر نفر که مانع جهت دار شدن جسم می‌شوند.

 


کاوشگری (صفحه‌ی ۴۶ کتاب درسی)


۱- دو قرقره را روی دو لبه‌ی یک میز نصب کنید. ۲ـ یک چهارچرخه بردارید و نخ‌ها را به دو طرف آن ببندید و از طرف دیگر به کفه‌ها (لیوان‌های کاغذی) وصل کنید. توجه کنید که نخ‌ها باید از روی قرقره عبور کنند. ۳ـ وسط میز را علامت‌ گذاری کنید و چهارچرخه را روی آن قرار دهید.صفحه 46 درس ششم علوم تجربی ششم - ورزش و نیرو - کاوشگری - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir ۴ـ یکی از دانش‌آموزان چهارچرخه را نگه دارد و دانش‌آموز دیگری در هر یک از کفه‌ها وزنه‌‌ی ۱۰۰ گرمی قرار دهد. حال چهارچرخه را با دقت رها کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

چهار چرخه سر جایش باقی می ماند.

۵ــ اکنون وزنه‌ی کفه شماره‌ی یک را با وزنه‌ی ۲۰۰ گرمی جایگزین و آزمایش را تکرار کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

چهار چرخه به سمت راست یعنی طرف کفه ی شماره یک حرکت می کند.

۶ــ آزمایش را با وزنه‌های گوناگون تکرار و جدول زیر را کامل کنید.

 

 

وضعیت چهار چرخه وزنه‌ی موجود در کفه‌ی شماره‌ ی (۱) وزنه‌ی موجود در کفه‌ی شماره‌ ی (۱) شمار‌ه آزمایش
ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند. ۰ ۰ ۱
ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند. ۱۰۰ ۱۰۰ ۲
به سمت وزنه‌ی سنگین‌تر حرکت می‌کند ۱۰۰ ۲۰۰ ۳
ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند. ۴۰۰ ۴۰۰ ۴
به سمت وزنه‌ی سنگین‌تر حرکت می‌کند ۱۰۰ ۴۰۰ ۵
به سمت وزنه‌ی سنگین‌تر حرکت می‌کند ۴۰۰ ۲۰۰ ۶
 • در کدام حالت‌ها چهارچرخه ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند؟

شماره ۱ و ۲ و ۴

 • در کدام حالت‌ها چهارچرخه شروع به حرکت می‌کند؟

شماره های ۳ و ۵ و ۶

 • آیا در آزمایش‌های شماره‌ی (۲) و (۴) به چهارچرخه نیرو وارد می‌شود؟ اگر پاسخ شما آری است، پس چرا جسم حرکت نمی‌کند؟

نیرو وارد می شود اما چون مجموع نیرو های دو طرف برابر هستند همدیگر را خنثی می کنند و در نتیجه چهار چرخه حرکت نمی کند.

 • به نظر شما شرط شروع به حرکت کردن یک جسم چیست؟

به جسم نیرو وارد شود و نیرو ها به گونه ای باشند که همدیگر را خنثی نکنند.

 • نتیجه‌‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

برای حرکت یک جسم لازم است به آن نیرو وارد شود. نیروهای وارد شده به یک جسم باید به گونه ای باشد که همدیگر را خنثی نکنند و به صورت برابر و در جهت مخالف یکدیگر نباشند.

درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ورزش و نیرو ۱ (سوالات درس)

📚 سوالات متن درس ششم علوم تجربی ششم ابتدایی ( ورزش و نیرو ۱ )

🔴 سوال درس به درس علوم ششم : درس ششم ، ورزش و نیرو ۱


۱ . چه موقعی حرکت جسم تغییر می کند؟

هر وقت به آن نیرویی وارد شود.

۲ . نیرو حاصل چیست؟ حاصل اثر متقابل دو جسم برهم است.

۳ . یک کک چند برابر وزن خودش را می تواند بکشد؟ بیش از یکصد هزار برابر وزن خودش را می تواند تحمل کند.

۴ . آیا یک جسم به تنهایی می تواند نیرو وارد کند؟ خیر، برای ایجاد نیرو حداقل به دو جسم نیاز داریم.

۵ . دو ویژگی هر نیرو را بیان کنید.

 1. نیرو جهت دارد
 2. نیرو اندازه دارد

۶ . مقدار نیرو با چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟

نیرو سنج

۷ . چرا وقتی لاستیک یا کش را بیش از اندازه بکشیم پاره می شود؟

زیرا نیروی دست ما از نیروی لاستیک یا کش بیش تر است و باعث پاره شدن آن می گردد.

۸ . در علوم ، هل دادن یا کشیدن معادل چیست؟

معادل وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو است.

۹ . از نیرو چه استفاده های می شود؟

تغییر جهت نیرو ، تغییر شکل نیرو ، حرکت جسم ، توقف جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت

۱۰ . حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟ دو جسم

۱۱ . چرا گاهی با وجود این که بر جسم نیرو وارد می شود ، جسم حرکت نمی کند؟

زیرا نیروی وارد شده از دو طرف جسم مساوی است.

۱۲ . چه زمانی با وجود وارد شدن نیرو از دو طرف جسم ، جسم به یک طرف حرکت می کند؟

وقتی که نیروی وارد شده از یک طرف بیش تر باشد.

۱۳ . چه زمانی نیرو ها همدیگر را خنثی می کنند؟

زمانی که نیرو ها در جهت مخالف هم وارد شوند.

۱۴ . نیروی خالص چیست؟

نیرویی که جسم را به حرکت در می آورد.

۱۵ . منظور از نیروهای تماسی چیست؟

بعضی از نیروها برای این که اثر کنند باید با جسم تماس پیدا کنند . به این نیروها ، نیروهای تماسی می گویند.

۱۶ . برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید.

( فشار ، نیرو ، جهت ، شکل، سرعت،هل دادن ،کشیدن)

 • هل‌دادن ‌و ‌یا ‌کشیدن‌ معادل ‌وارد‌کردن ‌یا ‌اِعمال‌………….‌ است.‌
 • در ورزش پینگ پونگ (تنیس روی میز) وارد‌کردن‌ نیرو ‌به ‌جسم‌ می‌تواند ‌سبب ‌تغییر‌……………‌آن‌شود.
 • شوت کردن توپ …………….. محسوب می شود
 • وقتی حرکت جسم تغییر می کند که به آن ……………….. وارد شود.

پاسخ: فشار (نیرو) – جهت – هل دادن – نیرو

۱۷ . گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الف) کدام یک اثر نیرو را نشان نمی دهد؟

 1. سریع تر شدن سرعت ماشین
 2. حرکت فضاپیما در فضای بیکران
 3. مچاله شدن کاغذ
 4. توقف قطار در ایستگاه

پاسخ: ۲

ب) کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

 1. موجودی نمی تواند جرم هزار برابری خود را به حرکت درآورد.
 2. وقتی که دوفرد به جسم نیرویی وارد می‌کنند جسم حتما تکان می خورد.
 3. در طناب کشی حتما یک تیم برنده می شود.
 4. حداقل دوجسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود.

پاسخ: ۴

پ) کدام تعریف نیرو کامل تر است؟

 1. نیرو اثر متقابل بین دو جسم است.
 2. نیرو سبب کند شدن یا کند شدن حرکت اجسام می شود.
 3. وقتی حرکت جسم تغییر می‌کند به آن نیرو وارد می ‌شود.

پاسخ: ۱

ت) با توجه به آزمایش زیر کدام گزینه درست است؟

یک چهار چرخه از دو طرف به وسیله نخ هایی به دو کفه دارای وزنه متصل است روی میز قرار گرفته است. کفه های راست و چپ از دو طرف میز آویزان هستند و دارای وزنه هستند. در کفه سمت راست وزنه ۳۰۰ گرمی و درکفه سمت‌چپ وزنه ۴۰۰ گرمی قرار می‌گیرد.

 1. چهارچرخه به سمت کفه راست حرکت می کند.
 2. چهار چرخه ثابت می ماند و حرکتی نمی کند.
 3. ارتفاع کفه سمت راست بیشتر می شود.
 4. کفه سمت چپ به سمت پایین حرکت می کند.

پاسخ: ۴

ث) کدام یک از فعالیتهای زیر کشیدن محسوب می شود؟

 1. قرار دادن کتاب روی میز
 2. شوت کردن توپ
 3. بازکردن درب کشوی میز
 4. کوبیدن میخ بر دیوار

پاسخ: ۳

ج) کدام یک نشانه ای از اثر نیروی خالص نیست؟

 1. رها شدن تیر از کمان
 2. بلند کردن بادکنک
 3. ضربه تنیسور به توپ
 4. حرکت موشک خارج از جو زمین

پاسخ: ۴

چ) یک از گزینه های زیر می تواند کشیدن و هم هل دادن محسوب شود؟

 1. باز کردن درب اتاق
 2. شوت کردن توپ
 3. بلند کردن کیف
 4. بستن درب کشوی میز

پاسخ: ۱

ح) کدام یک درباره اثر خنثی نیروها درست است؟

 1. دراین حالت جسم ساکن است و نیرویی به آن وارد نمی‌شود.
 2. در حالت خنثی جسم می تواند شروع به حرکت کند.
 3. نیروی بر جسم وارد نمی‌شود.
 4. جسم در حالت خنثی می تواند به حرکت خود ادامه دهد.

پاسخ: ۱

خ) کدام یک از گزینه ها درست است؟

 1. وقتی برآیند نیروها صفر است جسم می‌تواند به حرکت خود ادامه دهد.
 2. اگر به جسم در حال حرکت نیروی وارد شود جسم در حال حرکت به حرکتش ادامه می دهد و جسم ساکن ساکن می ماند.
 3. می‌توان فعالیتی را که در آن حرکتی رخ می‌دهد، مشاهده نمود که در آن نیروی خالصی اثر نکند.
 4. حداقل دو جسم لازم است  تا اثر نیرو مشاهده شود.

پاسخ: ۴

د) کدام یک از گزینه ها درست است؟

 1. هر حرکت یا فعالیتی جز هل دادن یا کشیدن محسوب می شود.
 2. نیرو منابع گوناگون مثل الکتریکی مغناطیسی و غیره دارد.
 3. جسم معمولاً تمایل به تغییر حالت اولیه خود دارد.
 4. هیچ گاه حرکت و فعالیت یک جسم نمی‌تواند بدون حضور نیروی خالص باشد.

پاسخ: ۱

ذ) چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 • برای حرکت دادن هر جسم باید آن را بکشیم یا هل دهیم.
 • موشک نیرو به زمین وارد می‌کند و زمین نیرویی رو به بالا به آن وارد می‌کند.
 • شته می تواند ارابه ای را که جرم آن چند هزار برابر خودش است بکشد و به حرکت درآورد.
 • وقتی به جسمی در دو سمت مخالف نیرو وارد می شود جسم به سمت نیروی کوچک تر حرکت می کند.
 • وقتی دو نیروی مشابه در دو جهت ماه متفاوت به یک جسم وارد می شود حتماً جسم متوقف می‌ماند.
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴

پاسخ: ۴

ر) چه تعداد از عبارت های زیر نادرست است؟

 • نیرو در تمام زندگی ما وجود دارد و ما می توانیم نیرو را حس کنیم.
 • بلند کردن کیف از روی زمین کشیدن محسوب می شود.
 • قطار در حال حرکت با برخورد جسم متوقف می‌شود و در واقع نیرویی باعث توقف حرکت قطار شده است.
 • نمی‌توانیم حرکتی را بیابیم که هم کشیدن و هم هل دادن محسوب شود.
 • نمی توانیم حرکتی بیابیم که کشیدن یا هل دادن محسوب شود.
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴

پاسخ: ۱

ز) طبق آزمایش زیر در کدام گزینه چهارچرخه ساکن می ماند؟

یک چهار چرخه از دو طرف به وسیله نخ هایی به دو کفه دارای وزنه متصل است روی میز قرار گرفته است.کفه های راست و چپ از دو طرف میز آویزان هستند و دارای وزنه هستند.

 1. کفه سمت راست ۴۰۰ گرمی است و کفه سمت چپ۲۰۰ گرمی است.
 2. کفه سمت راست دارای دو وزنه ۲۰۰ گرمی و کفه سمت چپ دارای وزنه ۴۰۰ گرمی است.
 3. کفه سمت راست داری سه وزنه ۱۰۰ گرمی و کفه سمت دارای چهار وزنه ی ۵۰ گرمی است.
 4. کفه سمت چپ دارای دو وزنه ی ۲۰۰ و ۳۰ گرمی وکفه راست دارای وزنه ی ۶۰۰ گرمی است.

پاسخ: ۲

ژ) اثر وارد کردن نیرو بر جسم، کدام یک از گزینه ها نیست ؟

 1. توقف قطار در ایستگاه
 2. شروع حرکت گاری
 3. تغییر جهت حرکت توپ
 4. حرکت ماهواره در فضای بیکران

پاسخ: ۴


👈 دانش آموزان و همراهان گرامی جواب سایر درس های کلاس ششم و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این درس داری، کافیه به انتهای این مطلب مراجعه کرده و هر چه دوست داری بنویسی.

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 

 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – دانلود

صفحه مربوط به مطالب علوم تجربی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 

مقالات مرتبط

4.4 7 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
24 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
به توچه

از این درس خیلیخیلی خوشم😊😊😊🥰😊🥰😊🥰😊🥰😊🥰😊👏👏💕

عرشیا

شما های که میگین بد خب مشکلو بگین نه که الکی بگین بد😒

ماموکا

عالی ولی سوالات این آدرسش یه خورده پیچیده بود اما در کل عالیییییی بود
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

امیرعلی فروغی

درس ششم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( ورزش و نیرو ۱ ) | متن درس | سوالات | پاسخ فعالیت ها | کلاس اینترنتی ما (مومکا)

Alex rider

خیلی بد بوددددددد بدترین سایت وقتی بلد نیستین سایت درست کنین خب درست نکنین🤬🤬🤬👿👿👿😾💩💩💩💩

ققنوس

بلد نیستی نظرنده

Zahra

بد بود

مممممم

عالهس

فرشته ی مرگ

سلام
معمولی بود
یه سری چیزایی که کتاب ششم گفته رو این نگفته
یه سری ها رو هم با یه اسم دیگه گفته

در کل برای من که دانش آموز ششم هستم فایده ای نداشت

مهناز

عالی بود واقعا ممنونم

سمیر

ممنون و عالی بود درس های عالی

سمیر

در کامل بود‌‌

لیلا

خیلی خوب همه چیز رو می نویسید ممنون

من دخترمممم

خبه بد نیس😌

Armin

چی کار کنیم تو دختری

5ذژپنرژ

بد

5ذژپنرژ

بد

نفس

اصلا چیزی که من گفتم توی این سوالا نیست عهه، 😠😠😠😠😠

Sinabd😎😏

مال من هم همین طور 😤😠😠

الی 👩🏻‍🍳

قسمت برآیند نیروها رو نمفهمم🤔😐😑😁😣😫😠😡
بَگیَش گوب بود مِلسی❤🎀💒🌠🌈⚡

ناشناس

عالی بسیار کامل بود🙏🏻🤭🤭👌🏻👌🏻

بتو چه

دیهخیت

matinmoein1388

من واقعا از شما تشکر میکنم ممنون از لطف شما💕💓☯💠🕎✨

زهرا جعفری

خیلی عالی و مفصل

24
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x