درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی | ویژگی های دریاهای ایران | کلاس اینترنتی ما (مومکا)

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات متن درس و امتحانی و آموزش کامل و پاسخ فعالیت ها و گام به گام درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان ویژگی های دریاهای ایران در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ویژگی های دریاهای ایران (متن و توضیح درس)

دریای خزر

دریای خزر در طول تاریخ، نام‌های گوناگونی مانند دریای گیلان، دریای مازندران، دریای قزوین و دریای گرگان و … داشته است. در نقشه‌های خارجی این دریا کاسپین نامیده می‌شود.

عمق دریای خزر در نواحی شمالی آن بسیار کم است به طوری که در بعضی نواحی به کمتر از ١٠ متر می‌رسد امّا نواحی جنوبی نزدیک به ایران، عمق آن بیش از ١٠٠٠ متر است. میزان شوری آب دریای خزر از دیگر دریاها و اقیانوس‌ها کمتر است. رودهایی که از ایران به این دریا می‌ریزند، جلگه‌ٔ حاصلخیزی را در طول ساحل دریا به وجود آورده‌اند.

خلیج فارس

به پیشروی آب دریا‌ها در خشکی خلیج می‌گویند. به نقشه دقّت کنید؛ خلیج فارس، پیشروی آب دریای عمّان و اقیانوس هند در خشکی‌های ایران و عربستان است. ساحل خلیج فارس از دهانه‌ٔ اروند رود تا بندرعبّاس امتداد یافته است.

خلیج فارس مهم ترین آبراه خاورمیانه می باشد. سواحل خلیج فارس سرشار از منابع طبیعی نفت و گاز می باشد و همین موضوع، دلیلی شده است که این منطقه در سطح بین الملل و جهانی بسیار پر اهمیت باشد.

در زبان های مختلف، ترجمه عبارت خلیج فارس یا دریای پارس بوده است. این دریا از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد.

دریای عمّان

ساحل دریای عمّان از بندر عباس تا بندر گواتر امتداد دارد. دریای عمّان به اقیانوس هند راه دارد.

عمق این دریا به سمت اقیانوس بیشتر می‌شود و در اطراف چابهار به حدود ٣٠٠٠ متر می‌رسد. خلیج فارس از طریق یک آبراهه به دریای عمّان وصل می‌شود.

– به آبراه‌های که دو دریا را به هم وصل می‌کند، تنگه می‌گویند.

درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ویژگی های دریاهای ایران (پاسخ فعالیت ها)

گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

پاسخ فعالیت های درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم


سوالات متن درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 87 کتاب درسی)


دریای خزر در واقع یک دریاچه است؛ امّا به آن دریا می گویند آیا می دانید چرا؟

دریا یعنی گودال های آب بزرگی که به اقیانوس ها متصل هستند و دریای خزر مستقیما متصل به اقیانوس نیست پس طبیعتا نمی تواند در تعریف دریاها قرار گیرد اما چون وسعت بسیار زیادی دارد و در واقع بزرگترین دریاچه ی جهان به همین دلیل به آن دریا می گویند.

به نقشه توجّه کنید و پاسخ دهید:

چند رود که به دریای خزر می ریزند نام ببرید.

 • سفید رود
 • رود چالوس
 • رود هراز
 • گرگان رود

دریای خزر ایران را به کدام کشورها مربوط می کند؟

 • ترکمنستان
 • جمهوری آذربایجان
 • قزاقستان
 • روسیه

سوالات متن درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 88 کتاب درسی)


به نقشه توجّه کنید و پاسخ دهید:

سوال متن درس-صفحه 88 درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی ششم-خیلی کوچک، خیلی بزرگ - مومکا-momeka.ir

تنگه ای که خلیج فارس را به دریای عمان مربوط می کند ؟

تنگه هرمز

چند رود که به دریاهای جنوب می ریزند؟

 • رود سرباز
 • رود شور
 • رود مند
 • رود هندیجان
 • رود جراحی
 • رود کارون
 • اروند رود

جزیره های کشور ما در خلیج فارس و بزر گترین جزیره را نشان دهید و نام ببرید.

 • قشم
 • کیش
 • هندورابی
 • لاوان
 • سیری
 • فرور
 • بنی فرور
 • تنب کوچک
 • تنب بزرگ
 • ابوموسی
 • خارکو
 • خارک
 • بحرین

جزیره‌ی قشم، بزرگترین جزیره در خلیج فارس است.


سوال متن درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 89 کتاب درسی)


ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشورها همسایه است؟

 • قطر
 • امارات
 • عربستان
 • کویت

فعّالیت 1 درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 89 کتاب درسی)


روز ١٠ اردیبهشت در تقویم، روز ملی خلیج‌فارس نامیده شده است. علت چیست؟ پرس‌و‌جو کنید.

در چنین روزی، در زمان شاه عباس صفوی نیروهای دلاور ایرانی توانستند پرتغالی‌ها را از طریق خلیج فارس به ایران حمله کرده بودند شکست داده و آن‌ها را بیرون برانند. برای گرامی داشت این روز، آن را روز ملی خلیج فارس نامیدند.

این مهم در تاریخ 10 اردیبهشت 1001 هجری شمسی اتفاق افتاد.


فعّالیت 2 درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 89 کتاب درسی)


کاربرگه ی شماره ی ٢١، ٢٢ و ٢٣ را انجام دهید.

برای بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید

پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 145 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (1) پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 146 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (2) پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 147 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (3)

برای مشاهده پاسخ این سوال و همچنین سایرکاربرگه ها می توانید به صفحه حل کاربرگه ها مراجعه کنید ⇐ ورود به صفحه


فعّالیت 3 درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 89 کتاب درسی)


به طور گروهی و با راهنمایی معلّم و با استفاده از چوب یا کاغذ، مقوا، گچ و مانند آنها، یک مدل خلیج فارس و دریای عمان بسازید. جزیره ها و بندرها را روی آن نشان دهید.

می توان طرح خلیج فارس و دریای عمان ودریای خزر را بر روی کاغذ رنگی یا مقوا بکشید و آن را ببرید و به دیوار کلاس بزنید و همچنین می توانید با استفاده از گِل خاک رس و سیمان و گچ و … نیز طرح هایی از این دریاها ساخت و آن را در کلاس و جاهای مختلف مدرسه نصب کرد.

مدل های خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر درس هفدهم علوم تجربی پایه ششم

مدل خلیج فارس و دریای عمان-صفحه 89 درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - کلاس اینترنتی ما - مومکا-- momeka.ir (1) مدل خلیج فارس و دریای عمان-صفحه 89 درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - کلاس اینترنتی ما - مومکا-- momeka.ir (2) مدل خلیج فارس و دریای خزر و دریای عمان-صفحه 89 درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - کلاس اینترنتی ما - مومکا-- momeka.ir (3) مدل خلیج فارس و دریای خزر و دریای عمان-صفحه 89 درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - کلاس اینترنتی ما - مومکا-- momeka.ir (3) مدل خلیج فارس و دریای عمان-صفحه 89 درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - کلاس اینترنتی ما - مومکا-- momeka.ir (5)

درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ویژگی های دریاهای ایران (سوالات متن درس)

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی ششم

سوالات متن درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – ویژگی های دریاهای ایران


1- چرا دریای خزر در واقع یک دریاچه است؟

چون به اقیانوس راه ندارد.

2- چرا به دریاچه ی خزر ، دریای خزر می گویند؟

زیرا بزرگ ترین دریاچه ی جهان است.

3- ایران از کدام جهت های جغرافیایی به دریاها دسترسی دارد؟

شمال و جنوب

4- دریا را تعریف کنید.

دریاهای گودال های پر از آبی هستند که به اقیانوس ها راه دارند.

5- اقیانوس را تعریف کنید.

اقیانوس ها پهنه های بسیار بزرگ آبی کره ی زمین هستند.

6- دریای خزر در طول تاریخ چه نام هایی داشته است؟

دریای گیلان ، دریای مازندران ، دریای قزوین ، دریای گرگان

7- عمق دریای خزر در قسمت های مختلف آن چقدر است؟

عمق دریای خزر در تواحی شمالی آن بسیار کم است . به طوری که در بعضی نواحی به کم تر از 10 متر می رسد. امّا در نواحی جنوبی نزدیک به ایران عمق آن بیش از 1000 متر است.

8- چند رود که به دریای خزر می ریزند، نام ببرید.

سفید رود ، رود چالوس ، رود هراز ، رود گرگان

9- جلگه های حاصلخیز ساحل دریای خزر چگونه به وجود آمده اند؟

رودهایی که از ایران می ریزند این جلگه ها را به وجود آورده اند.

10- دریای خزر ایران را به کدام کشورها مربوط می کند؟

ترکمنستان ، جمهوری آذربایجان ، روسیه ، قزاقستان

11- خلیج چیست؟

به پیش روی آب دریاها در خشکی « خلیج » می گویند.

12- خلیج فارس از پیش روی آب کدام دریاها در کدام خشکی ها ایجاد شده است؟

خلیج فارس از پیش روی آب دریای عمان و اقیانوس هند در خشکی های ایران و عربستان ایجاد شده است.

13- خور چیست؟

در کناره های خلیج فارس بریدگی های عمیقی وجود دارد که ساکنان اطراف به آن ها خور می گویند.

14­- خورها برای چه اموری مناسب هستند؟

خورها برای ایجاد بندر و پهلو گرفتن کشتی ها مناسب هستند.

15- تنگه چیست؟

به آبراهه ای که دو دریا را به هم وصل می کند، تنگه می گویند.

16- چند رود را که به دریاهای جنوب می ریزند، نام ببرید.

اروند رود ، رود جراحی ، رود هندیجان ، رودمند ، رود شور ، رود سرباز

17- چند جزیره ی متعلق به ایران در خلیج فارس را نام ببرید.

خارکو ، خارک ، لاوان ، هندورابی ، کیش ، فرور ، بنی فرور ، سیری ، تنب بزرگ ، تنب کوچک ، ابوموسی ، قشم

18- از طریق کدام دریاها، ایران به همسایگان جنوبی خود مربوط می شود؟

خلیج فارس و دریای عمان

19- ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشورها همسایه است؟

امارات ، قطر ، عربستان ، کویت

20- چند منبع تاریخی را که در آن ها نام خلیج فارس یا دریای پارس آمده ، ذکر کنید.

کتیبه داریوش پادشاه هخامنشی ، کتاب های دانشمندان و جغرافی دانان مسلمان چون ابوریحان بیرونی ف نقشه های اروپاییان از عصر اکتشافات جغرافیایی

21- در نقشه های خارجی دریای خزر ……………. نامیده می شود.

پاسخ: کاسپین

22- عمق دریای خزر در نواحی ……………. آن بسیار کم است.

پاسخ: شمالی

23- میزان شوری آب دریای خزر از دیگر دریاها و اقیانوس ها ……………. است.

پاسخ: کمتر

24- ساحل خلیج فارس از دهانه ……………. تا ……………. امتداد یافته است.

پاسخ: اروندرود – بندرعباس

25- میزان شوری آب خلیج فارس ……………. از دریای عمان است.

پاسخ: بیشتر

26- عمق خلیج فارس بسیار ……………. از دریای عمان است.

پاسخ: کمتر

27- خلیج فارس به طور متوسط ……………. متر عمق دارد.

پاسخ: 30

28- ساحل دریای عمان از ……………. تا ……………. امتداد دارد.

پاسخ: بندرعباس – بندر گواتر

29- دریای عمان به اقیانوس ……………. راه دارد.

پاسخ: هند

30- عمق دریای عمان به سمت ……………. بیش تر می شود.

پاسخ: اقیانوس هند

31- عمق دریای عمان در اطراف چابهار به حدود ……………. متر می رسد.

پاسخ: 3000

32- خلیج فارس از طریق آبراهه ای به نام ……………. دریای عمان وصل می شود.

پاسخ: تنگه هرمز

33- بزرگ ترین جزیره ی ایران درخلیج فارس ……………. نام دارد.

پاسخ: جزیره قشم

34- از گذشته های بسیار دور مردمان کناره ی خلیج فارس به ……………. و ……………. مشغول بوده اند.

پاسخ: تجارت – دریانوردی

35- قوم پارس خلیج فارس را ……………. نامیدند.

پاسخ: دریای پارس

36- ساحل خلیج فارس در داخل خاک ایران از کجا تا کجا است؟

ساحل خليج فارس از دهانه اروند رود تا بندر عباس امتداد يافته است.

37- ساحل دریای عمان در داخل خاک ایران از کجا تا کجا است؟

ساحل دريای عمان از بندر عباس تا بندر گواتر امتداد دارد.

38- روز 10 اردیبهشت در تقویم روز ملّی خلیج فارس نامیده شده است . علّت چیست ؟ پرس و جو کنید.

در چنین روزی ، در زمان شاه عباس صفوی نیروهای دلاور ایرانی توانستند پرتغالی ها را از طریق خلیج فارس به ایران حمله کرده بودند شکست داده و آن ها را بیرون برانند . برای گرامی داشت این روز ، آن را روز ملّی خلیج فارس نامیدند.

باکس صفحه های مهم و مرتبط سایت

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی 1400-1399 ) – دانلود

صفحه حل کاربرگه های مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

کتاب های درسی پایه (کلاس) ششم ابتدایی (سال تحصیلی 1400-1399 ) – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 

مقالات مرتبط

4.1 8 votes
ارزش و کیفیت مطلب
22 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات

بی نضیری بی نزیر

🙏

Last edited 2 ماه قبل by آرینافلاحی

چرا فیلم اموزشیش مال درس 16 است !!!!!!!!!!!!!!!!!

عالییییییی بود

🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

اهاهاهااهاهاهااهااهااهااهوههوها

عالی بی ن ز ی ر

عالی

🥴🤕🤮

عالی بود 😊

آفرین عالی بود

عالی است

👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

😡😡🤢🤢🤮🤮😩😖😤

من قشم زندگی میکنم خیلی خوبه

تعریف دریا و اقیانوس و نداشت

خیلی بد هیچی پیدا نشد

خوب بود

عالی بود

دریای خزری در نواحی چه چیزی بسیار کم عمق است🤔🤔لطفا سریع جوابم را بدهید

خوبه ولی جای پیشرفت داره 😉😉

22
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x