محرم ؛ ماه ایثار و شهادت و از خودگذشتگی

ماه محرم

کلاس اینترنتی ما (مومکا) – بعد از گذشت قرن ها ، نام حسین بن علی (ع) شوری وصف ناپذیر در دلها برپا می کند و آزادگان جهان را با خود همراه و همدل می سازد ، زیرا حرکت امام حسین (ع) در ماه محرم مبتنی بر اصولی بود که در هر زمان و مکان ، مورد انسان های حقیقت جو است. در تمامی مراحل نهضت مقدس امام حسین (ع ) ، خدامحوری ، عدالت طلبی و ظلم ستیزی موج می زند. جلوه های ناب ایثار ، ایمان ، معرفت و ظهور کمالات معنوی دراین قیام ، حکایت از اندیشه ای متعالی دارد .

محرم اولین ماه از سال هجری قمری است که اعراب آن را ، حتی قبل از ظهور اسلام محترم می شمردند  و در آن ماه ، جنگ و خونریزی را حرام می دانستند. تحریم جنگ در محرم ، یکی از راه‏های پایان دادن به درگیری های طولانی اعراب  و وسیله‏ ای برای دعوت به صلح و آرامش بوده است. در عصر جاهلیت ، این سنت به قوت خود باقی بود تا این که با ظهور اسلام ، این دین الهی نیز آن را تایید کرد و به صورت قانونی برای همه مسلمانان قرار داد.

اما درسال61 هجری قمری ، حاکمان ستمگر و جاهل بنی امیه ، حُرمت خاندان پیامبر(ص) را درماه محرم شکستند و در سرزمین کربلا ، نوۀ گرامی  پیامبر اسلام (ص) ، حسین بن علی (ع) و فرزندان و یارانش را به شهادت رساندند. از این تاریخ به بعد، ماه محرم با نام حسین بن علی (ع) گره خورد ویادآور رشادت وازخود گذشتگی انسان هایی شد که برای امر به معروف و نهی از منکر و احیای ارزشهای دین پیامبر اسلام (ص) ، به پا خاسته بودند. در دهم محرم سال 61 هجری قمری، تاریخ ، شاهد واقعه ای بودکه در پشت حصارهای زمان و مکان باقی نماند و با گذشت از مرزهای جغرافیایی و تاریخی ، برای تمامی اعصار، الهام بخش و تاثیرگذار شد .

ماه محرم

با نگاهی به جریان حرکت امام حسین (ع) درمحرم سال 61 هجری قمری ، این حقیقت آشکار می شود که  بنیادی ترین هدف و اندیشه امام حسین (ع) در این حرکت ، عمل به تکلیف الهی بود . انسانی که افتخار خود را بندگی خداوند می داند ، جز انجام وظیفه الهی وکسب خشنودی خداوند، به چیزی نمی اندیشد.آنچه امام حسین (ع) را بر آن داشت تا به قیام علیه ناهنجاریهای زمان خود برخیزد ، انحراف حکومت بنی امیه و به تبع آن جامعه ، از معیارهای اصیل دین اسلام بود . این واقعیت تلخی بود که طی 50 سال پس از رحلت پیامبر ، کم کم شکل گرفت . فراموشی وصایای پیامبر و در انزوا قرار گرفتن اهل بیت آن حضرت ، زوال معنویت در جامعه اسلامی ، ثروت اندوزی صاحبان قدرت و رواج بدعتها و انحرافات ، عواملی بودند که زمینه بازگشت جامعه را به دوران جاهلیت فراهم ساختند . در آن مقطع زمانی ، سیر انحطاط جامعه تا آنجا پیش رفت که سرنوشت امت اسلام به دست حاکمی فاسق و تبهکار چون یزید افتاد وعزت مسلمانان به شدت مخدوش شد . جامعه ای که زمانی رهبری چون پیامبر(ص) را تجربه کرده بود ، اکنون شاهد به قدرت رسیدن فرد منحطی به نام یزید بود . یزید اصول اسلامی را نادیده می گرفت و به فسق و فجور می پرداخت . امام حسین (ع ) از یکسو با حکومتی روبه رو بود که فقط به منافع ناحق خود می اندیشید و برای تامین این منافع ، به تحریف دین و ظلم و تعدی برمردم می پرداخت. امام ع ازسوی دیگر مشاهده می کرد که روحیۀ خمودگی و رخوت در جامعه اسلامی رواج یافته و از امت اسلام ، افرادی بی اراده و بی تفاوت ساخته است .آنها با این که حق را تشخیص می دادند ، اما در پی دنیا گرایی و حفظ منافع خود بودند .

برای یزید و دست نشاندگانش بسیار مهم بود که از شخصیت ارزشمندی چون امام حسین (ع) بیعت بگیرند . بدیهی بود که امام حسین (ع) هیچگاه با  یزید ، دست بیعت نمی داد زیرا بیعت با او ، به معنای تایید حکومت فاسدش بود .  امام حسین (ع ) با درک خطر به قدرت رسیدن فریبکاران به ظاهر متدین ، درصدد ایجاد موجی از بیداری و بصیرت دینی ، اجتماعی و سیاسی در جامعه اسلامی برآمد . آن حضرت در توصیف این گروه فرمود:” دین تنها بازیچۀ زبان هایشان است .آنها دین را تا آنجا می خواهند که معاش دنیایشان فراخ و مهیا باشد و هرگاه در آزمون و بلا قرار گیرند ، دینداران (واقعی) چه اندک می شوند ” بنی امیه ، دین را بازیچه اهداف سیاسی خود قرار دادند و درصدد بودند مفاهیم دینی را از درون تهی سازند. امام حسین (ع ) با درک این انحراف ، علیه حاکمیت زمان برخاست و به تحلیل و تبیین اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی جامعه آن روز پرداخت و از بیعت با یزید ، خودداری کرد. با بیعت نکردن امام حسین (ع) ، حاکم مدینه شرایط را برای امام سخت کرد. در این وضعیت ، امام تصمیم گرفت مدینه را ترک کند . امام حسین(ع)  به دنبال موقعیتی مناسب بود تا حرکت خود را ساماندهی کند . در آن زمان شهر مکه ، انتخاب خوبی برای ادامه فعالیتهای امام بود . به خصوص این که ایام حج نزدیک بود و اجتماع بزرگ مردم در حج ، فرصت مناسبی برای امام فراهم می کرد . امام حسین (ع) در هنگام خروج از مدینه فرمود :  “من برای اصلاح و احیای کار امت جدّم ، از مدینه خارج می شوم و می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم”.

ماه محرم

با ورود امام حسین (ع) به مکه، آن حضرت تلاش گسترده ای را برای فراهم کردن زمینه قیام آغاز کرددر این زمان، بسیاری از مردم کوفه و دیگر مناطق ، خواستار بیعت با امام شدند و طی نامه هایی، ایشان را به کوفه دعوت کردند، اما وقتی حکومت، شرایط را بر آنها دشوار کرد ، ترسیدند و دست از بیعت کشیدند . برخی دیگر نیز تطمیع  شده ، فریب خوردند و از یاری امام خودداری کردند. کسانی که دنیا چشم و گوش آنان را کور و کر کرده بود ، به خوبی می دانستند که حسین بن علی (ع) نوۀ پیامبر است ، اما وی را تنها گذاشتند. امام حسین (ع) که همراه خانواده ، فرزندان و یاران ، سفر حج را نیمه تمام گذاشته و به سوى کوفه مى‏ رفت ، پیش از رسیدن به آن شهر در سرزمین کربلا ، در محاصره سپاهیان یزید بن معاویه قرار گرفت ، ولی تسلیم نشد. سرانجام در روز دهم محرم، که به عاشورا معروف است ؛ امام حسین (ع ) همراه اصحابش، در سرزمین کربلا، مظلومانه و تشنه کام به شهادت رسید.

نهضت امام حسین (ع) پیامدهای گوناگونی درعرصه های سیاسی و اجتماعی داشت . امروز بعد از گذشت قرنها نام حسین بن علی (ع) در دلها شوری وصف ناپذیر برپا می کند . حرکت امام حسین (ع) براصولی مبتنی بود که در هر زمان و مکان ، مورد تایید انسانهای حقیقت جو است . در تمامی مراحل نهضت مقدس امام حسین (ع ) خدامحوری ، عدالت طلبی و ستم ستیزی موج می زند. در مرام امام حسین (ع) ، از قدرت طلبی و زیاده خواهی ، اثری نیست . هرچه هست ، فضیلت و خیرخواهی برای انسانهاست . از اینروست که این نهضت ، همواره الهام بخش و تاثیرگذار بوده است . همان گونه که انقلاب اسلامی و ظلم ستیز ایران ، با الهام از تعالیم و ارزشهای نهضت امام حسین (ع) شکل گرفت و پیروز شد و هنوز بر پایه همان آموزه ها، راه خود را درمقابله با ستمگران ادامه می دهد. مسلما ً اراده خداوند بر این امر تعلق گرفته که جهان، قرارگاه و قلمرو پاکی ها و فضیلتها باشد. وقتی جریانی برخلاف این هدف متعالی حرکت کند ، انسانهای خداجو به مبارزه بر می خیزند و برای رهایی بشریت تا پای جان فداکاری می کنند. این چنین است که جوان مسلمان ایرانی ، شهید والامقام “محسن حججی” در نبرد با داعش ، از حسین بن علی (ع) الهام می گیرد و در راه مبارزه با جاهلان ستمگری که دین را دستاویز مقاصد شوم خود کرده اند  ودر این راه به هر ظلم و جنایتی متوسل می شوند ، شجاعانه می ایستد

عاشورا فقط واقعه ی یک روزنیست ، بلکه شعاع تاثیر آن تا ابدیت کشیده شده است . به همین دلیل  امروز جوانی چون شهید حججی که درمکتب حسین بن علی (ع) درس آموخته ، با بصیرت و آگاهی و با معرفت به راه حق ، قدرت پوشالی داعشیان را به سخره می گیرد و با شهادت خود ، وقایع روز عاشورا را تداعی می کند تا بار دیگر وجدانهای خفته را بیدار سازد. بی تردید درس های ماه محرم سال 61 هجری قمری به ویژه روز عاشورا ، درگسترۀ زمان و زمین ، همچنان ادامه دارد زیرا درگیری حق جویان و عدالت خواهان با ستمگران و اهل باطل ، همیشگی است و حد و مرزی  نمی شناسد.

منبع: پارس تودی

مقالات مرتبط

0 0 vote
ارزش و کیفیت مطلب
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x