گام به گام درس دوم نگارش ششم ابتدایی (پنجره های شناخت) | وب سایت درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه ( مومکا ) – پاسخ فعالیت های درس دوم نگارش ششم ابتدایی با نام پنجره های شناخت که شامل املا و واژه آموزی، نگارش، کارگاه نویسندگی درک متن و هنر و سرگرمی است در زیر آورده شده است، امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

گام به گام درس دوم نگارش ششم ابتدایی – پنجره های شناخت

درس دوم نگارش ششم ابتدایی ( پنجره های شناخت )  املا و واژه آموزی

پاسخ فعالیت های صفحه ۱۵ نگارش ششم ابتدایی

۱ از بین واژه های زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.

درس دوم نگارش ششم momeka.ir

الف) فکر ، افکار ، تفکر ، متفکران

ب) معلومات ، تعلیم ، معلمان ، تعلیمات


پاسخ فعالیت های صفحه ۱۶ نگارش ششم ابتدایی


۲-مانند نمونه، واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسازید و در جدول بنویسید.

پاسخ: زیبایی های اخلاق، رفتار نیک، رفتار پسندیده، شناخت آفرینش، زیبایی های خالق، شناخت خالق، زیبایی های آفرینش، نیکو رفتار، اخلاق نیکو

٣. الف) جدول را بصورت زیر کامل می کنیم

درس دوم نگارش ششم momeka.ir

برای ردیف سوم جدول بالا هر جمله ای را می توان نوشت. شما نیز جمله های زیبایی را که مدنظر دارید در قسمت نظرها بنویسید تا در صورت تایید مدیریت در جدول قرار گیرد.

ب) جدول را کامل کنید.

درس دوم نگارش ششم momeka.ir

ردیف اول: ( ح ف ظ ) – حفظ، محفظه، حفاظ، حافظه

ردیف دوم: ( ق ص د ) – قصد، قاصد، مقاصد

ردیف سوم: ( ح ص ل ) – محصل، حصول، محصول

درس دوم نگارش ششم ابتدایی ( پنجره های شناخت )  نگارش

پاسخ فعالیت های صفحه ۱۲ نگارش ششم ابتدایی

۱ متن زیر را با یکی از کلمات « از، به، در، با » کامل کنید.

چلچله ی خوش آواز ………….. آسمان به پرواز در آمد. …………… ابر سلام کرد. ……….. کنار خورشید گذشت و …….….. او لبخند زد. ……… باد همنوا شد …….….. زمزمه آب گوش داد و چهره ی زیبای خود را …………. آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه ……… این همه زیبایی لذت ببرد.

پاسخ: در – به – از – به – با – به – در – از

۲- در مورد یکی از آفریده ّ های خدا که توجه شما را جلب کرده است، تحقیق کنید و گزارشی در دو بند ارائه دهید.

پاسخ این سوال مربوط به خود دانش آموزان است. در بخش نظرات می توانید متن خود را ارسال کنید تا در قسمت پاسخ این سوال درج شود.

درس دوم نگارش ششم ابتدایی ( پنجره های شناخت )  کارگاه نویسندگی

پاسخ فعالیت های صفحه ۱۸ نگارش ششم ابتدایی

درس دوم نگارش ششم momeka.ir

۱- به جای واژگان مشخص شده، واژه های دیگری قرار دهید و جمله را بازنویسی کنید .

 • هیچ چیز نمی تواند اثر محبت را از بین ببرد.

هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد.

 • بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم.

بپرسیم و از پرسیدن نترسیم.

 • هرکسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می کند.

هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش آشکار می کند.

۲- اکنون، در باره ی موضوعی که بیشتر از هرچیز دیگری درباره آن می اندیشید، یک بند بنویسید

همه ما انسان هستیم و باید به همدیگر احترام بگذاریم و هیچ وقت دعوا نکنیم پس سعی کنیم همیشه باطن ما خوب و زیبا باشد در کنار ظاهر.


پاسخ فعالیت های صفحه ۱۹ نگارش ششم ابتدایی


۳- ضرب المثل « از تو حرکت ، از خدا برکت » را در یک بند توضیح دهید .

برای رسیدن به اهداف و خواسته ها باید تلاش کرد . دعاکردن به درگاه خدا در حالی که کاری برای رسیدن به خواسته ها انجام نمی دهیم مفید نخواهد بود. خداوند به کسانی برای رسیده به خواسته هایشان کمک خواهد کرد، در حالی که بر خدا توکل می کنند و خواسته های خود را از درگاه خداوند می خواهند تلاش نیز می کنند. این ضرب المثل در واقع این مورد را بیان می کند .

درس دوم نگارش ششم ابتدایی  درک متن

پاسخ فعالیت های صفحه ۱۹ و ۲۰ نگارش ششم ابتدایی

الف) این جمله ها را با دقت بخوانید و به ترتیب درست، شماره گذاری کنید.

 • مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت: «نان نیست، جان است برادر!»
 • مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت: «ای مرد، چقدر می گیری که مرا از این نان ها سیر کنی؟»
 • روزی روزگاری مردی خسته و مانده، تشنه و گرسنه به شهری رسید.
 • این شد که گفت: «سکه ای بده و هرچه که می خواهی از این نان ها بخور!»
 • «چه می خواهی مرد؟ اینها که می بینی نان است، نه چیز دیگر!»
 • نانوا لبخندی زد و گفت: «سکه ای بده و نان بخر و بخور. نوش جانت!»
 • او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.
 • طوری حرف میزنی که گویی سال هاست نام ندیده ای.
 • نانوا به او خیره شد و با خودش گفت: « این مرد هرچه پرخور و گرسنه باشد، بیشتر از چند نان نمی تواند بخورد.»
 • روزهاست که نان ندیده ام؛ ولی نان های تو از آن نان هاست که خوردن دارد.
 • از آنجا که خیلی گرسنه بود، جلوی دکّان نانوایی ایستاد.
 • مرد با خوشحالی سکّه ای به نانوا داد و شروع به خوردن کرد.
 • نانوا که مرد گرسنه را دید، پرسید:

پاسخ: ۶ – ۷ – ۱ – ۱۲ – ۵ – ۹ – ۳ – ۱۰ – ۱۱ – ۸ – ۲ – ۱۳ – ۴

 • روزی روزگاری مردی خسته و مانده، تشنه و گرسنه به شهری رسید.
 • از آنجا که خیلی گرسنه بود، جلوی دکّان نانوایی ایستاد.
 • او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.
 • نانوا که مرد گرسنه را دید، پرسید:
 • «چه می خواهی مرد؟ اینها که می بینی نان است، نه چیز دیگر!»
 • مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت: «نان نیست، جان است برادر!»
 • مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت: «ای مرد، چقدر می گیری که مرا از این نان ها سیر کنی؟»
 • روزهاست که نان ندیده ام؛ ولی نان های تو از آن نان هاست که خوردن دارد.
 • نانوا لبخندی زد و گفت: «سکه ای بده و نان بخر و بخور. نوش جانت!»
 • طوری حرف میزنی که گویی سال هاست نام ندیده ای.
 • نانوا به او خیره شد و با خودش گفت: « این مرد هرچه پرخور و گرسنه باشد، بیشتر از چند نان نمی تواند بخورد.»
 • این شد که گفت: «سکه ای بده و هرچه که می خواهی از این نان ها بخور!»
 • مرد با خوشحالی سکّه ای به نانوا داد و شروع به خوردن کرد.

ب) پس از مرتب کردن جمله ها، دو سؤال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید (سعی کنید سؤال ها با توجه به مفهوم کلی متن باشد).

۱- منظور مرد گرسنه از گفتن جمله « نان نیست، جان است برادر! » چه بود؟ 

نان برای مرد گرسنه، مثل جانش بود و به او حیات می داد چون گرسنگی بسیار کشیده بود و نان ها را مانند جان عزیز می دانست.

۲- چرا در پایان داستان نانوا راضی شد در ازای دریافت یک سکه اجازه دهد مرد هر چه نان می خواهد بخورد؟

نانوا با خود فکر کرد که مرد گرسنه بیشتر از چند نان نمی تواند بخورد، پس به او اجازه داد هرچه خواست نان بخورد.

درس دوم نگارش ششم ابتدایی  هنر و سرگرمی

پاسخ فعالیت های صفحه ۲۱ نگارش ششم ابتدایی

۱- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

درس دوم نگارش ششم momeka.ir

۲- با توجه به جدول الف، حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید.

الف)

درس دوم نگارش ششم momeka.ir

ردیف اول: شخصیت

ردیف دوم : آفرینش

ردیف سوم : سپاس داری


پاسخ فعالیت های صفحه ۲۲ نگارش ششم ابتدایی


حالا شما برای حروف زیر نمادهایی طراحی کنید. سپس هر تعداد واژه که می توانید، بسازید.

ب)

درس دوم نگارش ششم momeka.ir


👈 دانش آموزان و همراهان گرامی جواب سایر درس های کلاس ششم و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این درس داری، کافیه به انتهای این مطلب مراجعه کرده و هر چه دوست داری بنویسی.

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

کتاب فارسی نگارش ششم ابتدایی ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – دانلود

کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – دانلود

صفحه مربوط به مطالب فارسی خوانداری ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب فارسی نگارش ششم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 
 

مقالات مرتبط

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان پایه ششم | متن تمامی درس ها | درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در تمامی…

3.8 4 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
6 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
MILAN APA

خیلی ممنون خوب بود

بدون‌نام

عععععععااالللللییییییی بودددد👌👌👌👏👏👏👏👋👋

امیررضا

عالی

محمد

خیلی خوبه👏👏👌👌

آیلین

عالی بود
ممنون

شهر زاد

خیلی جواب هاش مسخره اه

6
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x