پایه ششم ابتداییدرسینگارش ششم

گام به گام درس پنجم نگارش ششم ابتدایی (هفت خان رستم) | وب سایت درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه (مومکا) – پاسخ فعالیت های درس پنجم کتاب فارسی نگارش ششم ابتدایی به نام هفت خان رستم که شامل املا و واژه آموزی، نگارش، کارگاه نویسندگی و درک متن می باشد که در زیر آورده شده است، امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

گام به گام درس پنجم نگارش ششم ابتدایی – هفت خان رستم

درس پنجم نگارش ششم ابتدایی ( هفت خان رستم )  املا و واژه آموزی

پاسخ فعالیت های صفحه ۳۳ نگارش ششم ابتدایی

گام به گام درس پنجم نگارش ششم - کلاس اینترنتی ما (مومکا)

۱ مانند نمونه واژههایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید.

 • گفت و گو
 • شست و شو
 • سر و تن
 • جست و جو

پاسخ فعالیت های صفحه ۳۴ نگارش ششم ابتدایی


۲- با توجه به علامت ها و واژه‌های نوشته شده، جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید . 

گام به گام درس پنجم نگارش ششم - کلاس اینترنتی ما (مومکا)

بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش. فرو ریخت چون رود، خون از برش.

رخش، می کوشد تا با کوفتن سم بر زمین، رستم را از وجود اژدها آگاه کند.

رستم، با پشت سر گذاشتن هفت مرحله‌ی بسیار دشوار و خطرناک، یاران خود را از بند دیوان، نجات می دهد و به ستایش یزدان می پردازد:

۳- الف) یک نمونه مبالغه که در صحبتهایتان به کار می برید، بنویسید.

 • مثال: صد دفعه گفتم ← در اصل گوینده صدبار نگفته، بلکه چند بار تکرار کرده‌است.
 • دو ساعته که منتظرتم ← در اصل گوینده دو ساعت منتظر نبوده، بلکه چند دقیقه منتظر بوده است.
 • انقدر اینجا بمون تا علف زیر پات سبز بشه ← منظور این است که حتی اگه مدت بسیار زیادی هم اینجا منتظر باشی فایده‌ای ندارد.
 • از شدت سرما یخ زدم ← این مبالغه رو وقتی خیلی سردمون هست به کار می بریم اما هیچوقت تا حالا به طور واقعی یخ نزدیم.
 • مخم سوت کشید ← وقتی از مسئله ای پیچیده خیلی تعجب می‌کنیم اینگونه مبالغه می کنیم اما در واقع اصلاً مخ ما سوت نمی کشد.

دوستانِ گل و همراهان سایت، ممنون میشم اگر مبالغه ای در ذهنتان هست در قسمت نظرات بنویسید تا به این بخش اضافه شود. 

۳- ب) معنای دور و معنای نزدیک کنایه‌ی زیر را بنویسید.

آب در هاون کوبیدن

معنای دور: آب را در هاون ریختن و کوبیدن!

معنای نزدیک: کار بیهوده کردن

گام به گام درس پنجم نگارش ششم - کلاس اینترنتی ما (مومکا)

درس پنجم نگارش ششم ابتدایی ( هفت خان رستم )  نگارش

پاسخ فعالیت های صفحه ۳۵ نگارش ششم ابتدایی


۱- بیت زیر را به نثر ساده باز نویسی کنید.

خروشید و جوشید و برکند خاک                 ز سمّش زمین شد همه چاک چاک

معنی بیت بالا: رخش شیهه‌ای کشید و خشمگین شد و به نشانه حمله و برای نشان دادن خشم خود، سُمِّ خود را به زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش لایه لایه و تکه تکه شد.

شما دوستان عزیز می توانید به صفحه درس هفت خان رستم رفته و معنی باقی شعرها را نیز دریافت کنید

۲- برای موفقیت در زندگی، به نظرتان چه خان‌هایی پیش‌ِرو دارید؟

 • صبر و شکیبایی در مقابل سختی‌ها و نا امید نشدن.
 • باید به آینده امید وار بود و با اعتماد به نفس در زندگی در مقابل سختی ها و ناملایمات ایستاد.
 • درس خواندن
 • انتخاب رشته دبیرستان
 • انتخاب رشته دانشگاه
 • انتخاب شغل
 • ازدواج
 • تلاش و کوشش برای رسیدن به اهداف

۳- یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.

بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش               فروریخت خون چون رود از برش

هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است.

خروشید و جوشید و برکند خاک                 ز سمّش زمین شد همه چاک چاک

این یک مثال به این دلیل مبالغه است که اسب آنقدر قدرت ندارد که با پاهایش زمین را تکه تکه کند بلکه شاعر قصد دارد قدرت اسب و تلاش او را به رخ بکشد.

درس پنجم نگارش ششم ابتدایی ( هفت خان رستم )  کارگاه نویسندگی

پاسخ فعالیت های صفحه ۳۶ نگارش ششم ابتدایی


گام به گام درس پنجم نگارش ششم - کلاس اینترنتی ما (مومکا)

۱- از پنجره‌ی کلاس به بیرون نگاه کنید و آن‌چه را می‌بینید، در یک بند بنویسید.

هنگامی که من سرم را از پنجره کلاس بیرون می آورم به بزرگی و عظمت خدا پی می برم که چگونه به هر انسان این توانایی را داده است تا بتواند در این دنیای بزرگ مانند دیگران زندگی کند.

از پنجره به بیرون نگاه می کنم و کودکانی را می بینم که باشوق و هیجانی که دارند بازی می کنند و فریاد می کشند و شاد هستند و من از این بابت بسیار خرسندم.

۲- چشمان خود را ببندید و حس خود را درباره‌ی صداهایی که می‌شنوید، بنویسید.

چشمانم را بسته ام و صدای گنجشک ها که روی درخت بزرگ حیاط ما درحال جیک جیک کردن هستند به گوشم می‌خورد. یعضی وقت ها فکر می‌کنم که گنجشک ها می‌خواهند چیز مهمی را به ما بگویند که اینگونه با شور و شوق آواز می‌خوانند.

وقتی سکوت همه جا را فراگرفته صداهایی به گوشت می‌خورد که تاکنون به آن توجهی نمی‌کردی درست مثل تیک تیک ساعت. اکنون به گذر زمان بیشتر توجه می‌کنم؛ هر صدای ثانیه شمار ساعت به من می‌گوید که عمر در گذر است و باید از آن به خوبی استفاده کرد و شاد زیست.

جواب این تمرین بستگی به مشخصات خودتان دارد. در بخش کامنت ها می توانید متن های خود را بنویسید تا در قسمت پاسخ ها درج شود.


پاسخ فعالیت های صفحه ۳۷ نگارش ششم ابتدایی


۳- برداشت خود را از ضرب المثل «نوش دارو بعد از مرگ سهراب» در یک بند بنویسید.

این ضرب المثل به ما می‌گوید که هرکاری تنها در زمان خودش ارزش دارد و اگر کاری به موقع انجام نشود ممکن است سودمندی خودش را از دست بدهد و فایده ای نداشته باشد. درست مثل نوش دارویی که رستم پس از مرگ سهراب تهیه کرد و دیگر سودی به حال فرزندش نداشت.

درس پنجم نگارش ششم ابتدایی ( هفت خان رستم )  درک متن

پاسخ فعالیت های صفحه ۳۸ نگارش ششم ابتدایی


الف) به جمله های زیر دقّت کنید:

 • هر قدر بیشتر بالاتر بروی، پایین افتادنت هم شدیدتر خواهد بود؛ بنابراین فراموش نکن که هنگام بالا رفتن، از محکم بودن جای پایت مطمئن شوی.
 • این وظیفه‌ی هر انسانی است؛ بنابراین تشکّر لازم نیست.
 • این حیوان وحشی است؛ بنابراین حمله نخواهد کرد.

واژه ی «بنابراین» یکی دیگر از واژه هایی است که میان دو جمله می آید و «علّت، سبب و دلیل» را بازگو می‌کند.

ب) جاهای خالی را با «امّا، ولی، بنابراین، و» کامل کنید.

چند وقت پیش داستانی درباره‌ی خیر و شر خواندم. اینکه سال ها پیش خیر و شر برای شنا کردن به دریا رفتند اما شر زودتر از آب بیرون آمده و لباس های خیر را پوشید. بنابراین خیر هم برای اینکه برهنه نماند، مجبور شد لباس های شر را بپوشد.

و حالا سال‌هاست که آدم‌ها خیر و شر را اشتباه می‌گیرند.

درس پنجم نگارش ششم ابتدایی هنر و سرگرمی

پاسخ فعالیت های صفحه ۳۹ نگارش ششم ابتدایی


۱- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

همان گنج و دینار و کاخ بلند              نخواهد بُدَن مر تو را سودمند

سخن مانَد از تو همی یادگار              سخن را چنین خوارمایه مدار


پاسخ فعالیت های صفحه ۴۰ نگارش ششم ابتدایی


۲- جمله های نوشته شده را در جورچین زیر شماره گذاری کنید و داستان آن را بخوانید.

عنوان داستان : نگهبان کاروان

جورچین صفحه 40 گام به گام درس پنجم نگارش ششم

 1. نگهبان کاروانی شب به خواب رفت.
 2. دزدان رسیدند و کاروان را غارت کردند.
 3. بامداد صاحبان مال دیدند که شتران و بار آنها ناپدید شده است.
 4. به پاسبان پرخاش کردند که چه پیش آمده است؟
 5. گفت: دزدان نقابدار کاروان را غارت کردند و مال مردم را به یغما بردند.
 6. گفتند: مگر تو سنگ بودی؟ چرا جلوی آن را نگرفتی؟
 7. گفت: تعداد آنها زیاد بود و من تنها بودم.
 8. گفتند: اگر نمی توانستی با آنها مبارزه کنی، باید فریاد و هیاهو می کردی تا بیدار شویم.
 9. گفت آن هنگام شمشیر کشیدند و گفتند اگر فریاد و هیاهو کنی تو را می کشیم.
 10. من نیز از ترس خاموش گشتم،
 11. امّا اکنون هر قدر که بخواهید برایتان فریاد می‌کشم!

👈 دانش آموزان و همراهان گرامی جواب سایر درس های کلاس ششم و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این درس داری، کافیه به انتهای این مطلب مراجعه کرده و هر چه دوست داری بنویسی.

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

کتاب فارسی نگارش ششم ابتدایی ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – دانلود

کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – دانلود

صفحه مربوط به مطالب فارسی خوانداری ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب فارسی نگارش ششم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

3.2 5 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
13 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
اصغر فرهادی

یک مبالغه برای شما
آپولو هوا کردن : در اصل گوینه آپولو هوا نکرده و می‌خواهد نشان دهد کار سختی انجام داده

معید رحمان پور

عالی مرسی که همه‌ی جواب درس ۵

به توچه

خیلی خوب هست ولی خیلی جواب هاش طولانی هست

.....

عالی بود

&نننبننن

عالیه

سارا

َبد نیست

بهروز کیا

سلام دوستان مبالغه یعنی
گاهی شاعران و نویسندگان برای افزودن بر تاثیر و قدرت سخن خود رویدادها را بسیار بیشتر و بزرگ تر از آنچه هست توصیف می کنند به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث مبالغه می گویند. مثل؛
از پای علی خون می آید مبالغه از پای علی خون فواره می زند.
خدانگهدار.

😀😀😀😉

مبالغه به این معناسات که که اتفاقی یا کاری که هیج وقت امکان پذیر نیست و نمیشه ان را انجام داد مثل اینکه ادم بخواد ماه را برای خودش داشته باشد و تا اینکه دیگران از ماه استفاده نکنند

محمد جواد بابامرادی

سلام خیلی عالی است

علیرضا محمدقلی

خیلی خوب بود

فرید حبیبی

عالی بود اگه میشه فیلم هم بهش اضافه کنید ممنون میشم

حسین شفیعی

خیلی خوب بود ممنون

دکمه بازگشت به بالا
13
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x