درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی | راز موفقیت | متن درس و سوالات و پاسخ فعالیت ها | مومکا

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات متن درس، پاسخ فعالیت ها و سوالات و بررسی صفحه به صفحه و خط به خط  درس چهاردهم کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی به نام راز موفقیت در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی راز موفقیت (توضیح درس)

قلم نی را درمرکّب زد و شروع به نوشتن کرد:

به هــــــــزار نقش زیبا               گل و سبزه را کشیدی

شب و روز و کوه و دریا               هــــــــمه را تو آفریدی

نگاهی به خطّش انداخت.

– چه خطّ بدی! خیلی خراب است! دوباره بنویسم.

این بار با دقّت بیشتری شروع به نوشتن کرد و همان دو بیت را نوشت؛ امّا باز خوب نشد. وسایلش را کنار گذاشت و با نااُمیدی گفت:«نه! نمی‌توانم! اصلاً من در خوش‌نویسی موفّق نمی‌شوم. بهتر است آن را کنار بگذارم».

مادرش گفت:«این قلم نی جنسش خوب نیست و درست تراشیده نشده است. کاغذت هم مرغوب نیست و جوهر روی آن پخش می‌شود. اگر می‌خواهی خوش‌نویس شوی، باید ابزار مناسب این کار را داشته باشی.

بدون مداد رنگی مناسب می‌توان نقّاشی زیبا کشید؟ بدون کفش مناسب می‌توان کوهنوردی کرد؟

در هر کاری اگر می‌خواهی موفّق شوی، باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی»پ

کمال، قلم نی مناسب و کاغذ مخصوص خو شنویسی خرید. همین که به خانه رسید، وسایلش را جلویش گذاشت و شروع کرد به نوشتن. نوشت و نوشت و نوشت. چند تا کاغذ را سیاه کرد؛ امّا باز هم خطّش زیبا نشد. اخم‌هایش در هم رفت.

– این هم ابزار مخصوص خوش‌نویسی! پس چرا خطّم خوب نشد؟! اصلاً من خوش‌نویس نمی‌شوم، بی‌جهت خودم را به زحمت نیندازم!

پدرش از او پرسید: «آیا کلاس خوش‌نویسی ثبت نام کرده‌ای؟»

– نه! خودم تمرین می‌کنم.

– باید استاد داشته باشی تا مهارت خو شنویسی را به تو بیاموزد.

آیا بدون معلّم ریاضی می‌توان دانش ریاضی را یاد گرفت؟ بدون مربّی شنا می‌توان، شناگر حرفه‌ای شد؟

در هر کاری اگر می‌خواهی موفّق شوی، باید استاد ماهر و باتجربه داشته باشی.

کمال در یک آموزشگاه خوش‌نویسی ثبت نام کرد. چند روز به کلاس رفت و خطّش کمی بهتر شد. بعد از یک ماه به استادش گفت:«من دیگر به کلاس نمی‌آیم؛ چون هنوز نمی‌توانم! زیبا بنویسم».

استادش پرسید: «وقتی به خانه می‌روی چه قدر تمرین می‌کنی؟»

– بعضی روزها خیلی زیاد، بعضی روزها خیلی کم و بعضی روزها اصلاً حوصله‌ی تمرین کردن ندارم!

استاد گفت: «باید در تمرین هایت نظم داشته باشی.

روزی یک ساعت تمرین کن ولی هر روز این کار را انجام بده.

در هر کاری اگر می‌خواهی موفّق شوی، باید نظم و برنامه ریزی داشته باشی».

امام علی علیه السّلام می‌فرماید:

اوصیکُم …… وَ نَظمِ اَمرِکُم
«شما را به رعایت نظم در کارهایتان سفارش می‌کنم»

کمال به کارش ادامه داد و مرتّب روزی یک ساعت تمرین می‌کرد. خطّش خیلی بهتر شد؛ امّا باز از خطّ خودش راضی نبود.

پس از دو ماه از شروع کلاس به مادرش گفت:«من از فردا به کلاس نمی‌روم. دو ماه است مشغول یادگیری و تمرین خط هستم؛ امّا باز نمی‌توانم عالی بنویسم»

مادر لبخند زد و گفت:«بعد از دو ماه تمرین انتظار داری استاد شوی؟ باید به تلاشت ادامه بدهی و صبر و حوصله داشته باشی. هرگز از شکست‌ها و ناکامی‌ها نترس و ناامید نشو. همین استاد خو شنویسی تو بعد از چند سال تلاش و تمرین به این درجه رسیده است. 

در هر کاری اگر می‌خواهی موفّق شوی، باید صبر داشته باشی، تلاش کنی و از شکست نترسی»

خدا در قرآن ما را به سعی و تلاش سفارش می‌کند:

وَ اَنْ لَیسَ لِلِْنْسانِ اِلّ ما سَعی
برای انسان جز آنچه تلاش کرده است (هیچ نصیب و بهره‌ای) نیست. سوره‌ی نجم، آیه‌ی ٣٩

کمال از آن روز به بعد با صبر و حوصله تمرین می‌کرد؛ خیلی منظّم و پیوسته! بعد از گذشت چند ماه خطّش خیلی خوب شد و لبخند رضایت بر لبش نقش بست. او با خطّ بسیار زیبا این جمله را نوشت و به

دیوار اتاقش زد: ….

درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی راز موفقیت (پاسخ فعالیت ها)

📚 گام به گام هدیه ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 14 : راز موفقیت

برایم بگو | گفت و گو کنید | ایستگاه فکر | خاطره گویی | ایستگاه خلاقیت


برایم بگو (صفحه‌ی 87 کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


فکر می‌کنید کمال چه جمله‌ای را نوشته بود؟

  1. شاید جمله‌ی  «خواستن، توانستن است» را با خط خوش نوشته باشد.
  2. یا شعر « نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود             مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد»
  3. شاید هم « وَ اَنْ لَیسَ لِلِْنْسانِ اِلّا ما سَعی – برای انسان جز آنچه تلاش کرده است (هیچ نصیب و بهره‌ای) نیست» را نوشته باشد.

ایستگاه فکر (صفحه‌ی 87 کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


– در هر یک از این چرخدنده‌ها، یکی از گام‌های موفّقیت را بنویسید.

پشتکار – ابزار مناسب – استاد ماهر – نظم – صبر و تلاش – علم آموزی – عدم نا امیدی – پیگیری

– اگر یکی از چرخدنده‌ها خراب شود، چه اتّفاقی می‌افتد؟

شخص در رسیدن به هدف با مشکل مواجه خواهد شد و ممکن است اصلا به هدف نرسد.


کامل کنید (صفحه‌ی 88 کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


یک فعالیت علمی یا ورزشی را در نظر بگیرید. به نظر شما کدام‌یک از گام‌های موفّقیت از اهمّیت بیشتری برخوردار است؟

تمامی گام ها و مراحل اهمیت بالایی دارند و در صورت نبود یا ضعف در هر کدام از گام ها قطعا رسیدن به هدف دشوار و یا حتی غیر ممکن خواهد شد.

آنها را به ترتیب از پایین به بالا بنویسید.

گام اول: اراده‌ی انجام کار
گام دوم: برنامه ریزی منظم و تلاش 
گام سوم: آماده کردن ابزار مخصوص
گام چهارم: آموزش مناسب دیدن
گام پنجم: صبر داشتن و از شکست نترسیدن

سپس درباره‌ی دلیل انتخاب خود با دوستانتان گفت وگو کنید.

هرکدام از گام ها به ترتیب از اول تا پنجم درجه اهمیتشان اولویت بندی می شود. ما اگر گام اول را محکم برداریم قطعا در گام های بعدی نیز قوی تر پیش خواهیم رفت.

دوستان و همراهان عزیز مومکا، شما هم می تونید نظراتتون رو برامون توی قسمت نظر ها بنویسید تا به اسم خودتون در این قسمت قرار داده بشه.


ایستگاه خلاقیت (صفحه‌ی 88 کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


درباره‌ی ویژگی‌های افراد موفّق، جمله‌های زیادی گفته شده است. مانند نمونه، شما نیز چند مورد جمع آوری کنید. برخی از آن جملات را با خطّ زیبا بنویسید و در کلاس نصب کنید.

1. افراد موفّق کسانی هستند که یا راهی خواهند یافت یا راهی را خواهند ساخت.
2. افراد موفق شعارشان «من می‌توانم است» است.
3. افراد موفق هیچ گاه مایوس نخواهند شد.

دوستان و همراهان عزیز مومکا، شما هم می تونید نظرات و یا طرح هاتون رو برامون توی قسمت نظر ها بفرستید تا به اسم خودتون در این قسمت قرار داده بشه.


بررسی کنید (صفحه‌ی 89 کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


آیا تاکنون تجربه‌ی موفّقی داشته‌اید؟ بله
تجربه‌ی ناموفّق چطور؟ بله 
با توجّه به نکاتی که در این درس آموختید و راه‌های کسب موفّقیت را شناختید، نقاط ضعف و قوّت شما در این کارها چه بوده است؟

ردیف نقاط قوّت نقاط ضعف
1 استفاده از تجربه‌ی دیگران جدی نگرفتن کار
2 توجه به توصیه‌ی بزرگ‌ترها عدم استفاده از ابزار مخصوص
3 برنامه‌ریزی برای کار مشورت نکردن با افراد متخصص

گفت و گو کنید (صفحه‌ی 89 کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


گاهی به علم یا هنری علاقه داریم؛ ولی بین خود و علاقه‌مان فاصله‌ی زیادی می‌بینیم. چگونه می‌توانیم این فاصله را کم کنیم؟ 

با توکل به خدا و با یک اراده‌ی قوی و برنامه ریزی صحیح و همچنین برداشتن گام‌های استوار برای رسیدن به هدفمان و کمک گرفتن از اساتید ماهر و تلاش بسیار می‌توانیم این فاصله را کنیم.


تحقیق کنید (صفحه‌ی 89 کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


درباره‌ی زندگی یک فرد موفّق تحقیق کنید و راز موفّقیت او را در کلاس برای دوستانتان بیان کنید.

دکتر حسابی در سال 1281 در تهران به دنیا آمد. در کودکی در کنارخانواده به بیروت سفر کرد، در سن هفت سالگی در کنار تحصیلات ابتدایی تحت آموزش مادر، تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی را فرا گرفت. قرآن را حفظ کرد و برآن اعتقادی ژرف داشت. در سن هفده سالگی لیسانس ادبیات و نوزده سالگی لیسانس بیولوژی و پس از آن مدرک مهندسی راه و ساختمان را اخذ نمود.
راز موفقیت دکتر حسابی، توکل به خدا، پشتکار و عزم و اراده، حمایت خانواده و استفاده از فرصت‌های پیش آمده بوده است.

درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی راز موفقیت (سوالات متن درس)

درس چهاردهم هدیه های آسمان کلاس ششم با عنوان “راز موفقیت” می‌باشد. سوالات متن درس همراه با پاسخنامه:

درس 14 « راز موفقیت »


1- یکی از عوامل مهمی که ما را به موفقیت می رساند چیست؟

کوشش و پشتکار

2- خداوند در قرآن چگونه بیان می کند که عاقبت هر جوینده ای یابنده است؟

برای انسان جزء آنچه تلاش کرده (هیچ نصیب و بهره ای) نیست .

3- آیا برای رسیدن به موفقیت تلاش و کوشش کافی است؟

درصورتی تلاش و کوشش ما را به موفقیت می رساند که نظم و برنامه ریزی هم داشته باشیم.

4- تلاش و کوشش در چه صورتی موفقیت را به دنبال خواهند داشت؟

در صورتی موفقیت را به دنبال دارند که با نظم و برنامه ریزی همراه شوند.

5- حضرت علی (ع) درباره نظم در کارها چه سفارشی کرده است؟

شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش می کنم

6- نظم وبر نامه ریزی در کارها یعنی چه؟

یعنی ابتدا فعالیت هایی را که لازم است برای رسیدن به هدف انجام دهیم، مشخص کنیم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهیم و ترتیب کارها رعایت شود.

7- عواملی که ما را در راه رسیدن به اهداف و خواسته های ما کمک می کند …………….. و ……………… است.

پاسخ: تلاش – کوشش

8- ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های دیگری می توانیم بگیریم؟

می توانیم درس بگیریم که با یکدیگر اتحاد داشته باشیم برای آینده تلاش و کوشش کنیم و در انجام کارها مقاوم باشیم.

یا اینکه:

  1. در انجام کارها با هم یکی و متحد باشیم و هم دیگر را یاری برسانیم.
  2. دور اندیشی
  3. صبر و حوصله

9- اگر در ساعت، یکی از چرخ دنده ها خراب شود، چه اتفاقی می افتد؟

ساعت، دیگر کار نمی کند.

10- به نظر شما چرا برای رسیدن به موفقیت باید همه پنج گام مطرح شده را طی کنیم؟

بله – زیرا هر گام مثل نرده های یک پله است که بدون رد شدن از آن نمی توان به موفقیت رسید.

11- به نظر شما چه عوامل دیگری باعث موفقیت می شود ؟

  1. داشتن هدف
  2. وجود یک راهنمای خوب مثل والدین خوب ، معلم خوب ، دوست خوب
درس چهاردهم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی راز موفقیت (سوالات امتحانی)

درس چهاردهم هدیه های آسمان کلاس ششم با عنوان “ راز موفقیت ” می‌باشد. سوالات امتحانی (آزمون) درس


آزمون (سوال امتحانی) و پرسش و پاسخ درس 14 چهاردهم هدیه های آسمان ششم با پاسخنامه : « راز موفقیت »


(بر روی تصاویر کلیک کنید)

   نمونه سوالات امتحانی درس 13 سیزدهم هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - عید مسلمانان - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir نمونه سوالات امتحانی درس 13 سیزدهم هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - عید مسلمانان - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir نمونه سوالات امتحانی درس 13 سیزدهم هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی با پاسخنامه - عید مسلمانان - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

منبع سوال امتحانی : سایت بیاموز

آدرس اینستاگرام کلاس اینترنتی ما - مومکا - MOMEKA.IR

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی ( سال تحصیلی 1400-1399 ) – دانلود

صفحه مربوط به مطالب هدیه های آسمان ششم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

مقالات مرتبط

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان پایه ششم | متن تمامی درس ها | کلاس اینترنتی ما ( مومکا )

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در تمامی درس های این پایه…

4.5 2 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
6 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
رهام

تو هر سایتی که گشتم مثل این سایت خوب نبود واقعا از این سایت ممنونم که این مطالب رو در اختیار ما قرار میده ،😍😍😍😍😍👆👆👆👆👆👆🙏🙏🙏🙏🤳🙏

ستی

خوب بود ولی چیزی که من میخواستم و نداشت😐
من جواب این سوال رو میخواستم👇👇👇
در هر کاری میخواهی موفق شوی باید از …………. نترسی
اگر جواب این سوال و بزارید ممنون میشم🌹

پریماه مستمند

داشت نوشته بود شکست

مارال

واقعا تنها سایتی هستش که من تا آخر مدرسه ها ازش استفاده میکنم

نظردهنده

بنده خدا

خوبه راضیم خدایی