پایه ششم ابتداییدرسیعلوم تجربی ششم

درس اول علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( زنگ علوم ) | متن درس | سوالات | پاسخ فعالیت ها | وب سایت درس و مدرسه (مومکا)

وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات درس اول کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان زنگ علوم در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس اول علوم تجربی پایه ششم ابتدایی زنگ علوم (متن درس)

پوریا پس از وارد شدن به کلاس در زنگ علوم ، خبر زیر را که در روزنامه خوانده بود برای همکلاسی‌هایش تعریف کرد:

درس اول علوم تجربی ششم ابتدایی - محمدمهدی کارگر - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com - شهاب سنگ

پس از پایان یافتن گزارش پوریا، برخی دانش‌آموزان توضیح دادند که آن‌ها هم خبرهایی درباره‌ٔ برخورد شهاب سنگ‌ها در نقاط دیگر دنیا شنیده‌اند. یکی از آنها گفت: «من در کتابی خوانده‌ام که برخورد یک شهاب‌ سنگ، گودالی به قطر ۱۲۰۰ متر و عمق ۲۰۰ متر در زمین ایجاد کرده است.

درس اول علوم تجربی ششم ابتدایی - محمدمهدی کارگر - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com - شهاب سنگ

سپس دانش‌آموزان درباره‌ٔ اینکه «هنگام برخورد شهاب سنگ با زمین چه اتّفاقی می‌افتد و چرا قطر و عمق گودال‌های ایجاد شده یکسان نیست؟» باهم گفت‌‌وگو کردند.
شما نیز آزمایش زیر را که مربوط به درس اول علوم تجربی ششم می باشد را انجام دهید و در این مورد گفت‌‌وگو کنید.


آزمایش کنید درس اول علوم تجربی ششم – زنگ علوم (صفحه ی ۹ کتاب درسی)


وسایل و مواد مورد نیاز
ظرف خاک – ظرف آب – ظرف گچ – تیله – سنگ
۱ــ سه ظرف پلاستیکی بردارید و آن‌ها را شماره‌گذاری کنید.
۲ــ تا سه چهارم حجم درون هر یک از ظرف‌ها به ترتیب و به طور جداگانه آب، خاک و گچ بریزید.
۳ــ یک قطعه سنگ یا تیله بردارید و آن را از ارتفاع‌های گوناگون طوری رها کنید که درون یکی از ظرف‌ها بیفتد. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ تیله در آب فرو می‌رود‏‏، در گچ تا نیمه فرو می‌رود و در خاک مقدار کمی فرو می‌رود.
۴ــ قسمت سوم آزمایش را برای ظرف‌ها و تیله‌های دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

درس اول علوم تجربی ششم ابتدایی - محمدمهدی کارگر - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com - شهاب سنگ - آزمایش کنید صفحه 3علوم

* درباره‌ٔ مشاهدات خود در کلاس گفت‌وگو کنید.

به علت سختی خاک نسبت به گچ و آب تیله در آن کم‌تر فرو می‌رود.

عوامل گوناگونی روی عمق و قطر گودال‌های ایجاد شده اثر دارند. هم‌کلاسی‌های پوریا پس از گفت‌‌وگو در این باره، پیشنهادهای خود را به‌ صورت زیربیان کرده‌اند.

آزمایش کنید صفحه 3 و 4 و 5 درس اول علوم تجربی پایه ششم ابتدایی - وب سایت درس و مدرسه - زنگ علوم - مومکا - darsomadrese.com

نظر گروه شما: هر چه شهاب سنگ از ارتفاع بیش‌تری به سوی زمین روانه شود، قطر گودال ایجاد شده بزرگ‌تر خواهد بود. همچنین هر چه جنس زمین برخورد شهاب سنگ نرم‌تر باشد، قطر گودال ایجاد شده بیشتر است.

فرزندانمان را به مشاهده‌ٔ دقیق و یادداشت‌برداری از رویدادهای روزمره تشویق کنیم.

گروهی از دانش‌آموزان در پاسخ به این پرسش که «سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر دهانه‌ٔ گودال دارد؟ » پیش‌بینی کرده‌اند که «هر چه شهاب سنگ با سرعت بیشتری به زمین برخورد کند، قطر دهانه‌ٔ گودال ایجاد شده بزرگ‌تر خواهد بود. این گروه برای بررسی درستی پیش‌بینی خود، پیشنهاد کردند که برخورد شهاب سنگ به سطح زمین را می‌توان شبیه برخورد یک گلوله‌ٔ فلزی (تیله) با زمین در نظر گرفت. آنها سپس با وسایل و مواد زیر کاوشی را طراحی و اجرا کردند. شما نیز با انجام دادن مراحل زیر در این‌ باره پژوهش کنید.


کاوشگری – زنگ علوم (صفحه ی ۱۰ کتاب درسی)


وسایل و مواد مورد نیاز
خط کش – تیله – خاک
۱- مشخص کنید چه چیزی را تغییر می‌دهید؟ اندازه تیله – ارتفاع
۲- چه چیزی را اندازه می‌گیرید؟ فاصله‌ٔ پرتگاه تا زمین – قطر گودال – عمق گودال
۳- چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می‌دارید؟ نوع خاک – اندازه تیله (وقتی ارتفاع تغییر می‌کند) – ارتفاع ( وقتی اندازه تیله تغییر می‌کند) – وسیله اندازه‌گیری و واحد اندازه‌گیری
* در یک ظرف پلاستیکی مقداری خاک نرم بریزید و سطح آن را صاف کنید. سپس یک گلوله‌ٔ فلزی را از ارتفاع یک متری رها کنید و قطر دهانه‌ٔ گودال را اندازه بگیرید.

 

علم بخشی از زندگی است. علم همیشه و هر روز با ماست.

این آزمایش را با ارتفاع‌‌های گوناگون تکرار کنید و مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.

شماره‌ٔ آزمایش قطر دهانه‌ٔ گودال (میلی‌متر)
فاصله‌ٔ گلوله از خاک (نیم متر) فاصله‌ٔ گلوله از خاک (یک متر) فاصله‌ٔ گلوله از خاک ( یک و نیم متر)
۱ ۵ میلی متر ۷ میلی متر ۱۰ میلی متر
۲ ۶ میلی متر  ۸ میلی متر ۱۲ میلی متر
۳ ۷ میلی متر ۹ میلی متر ۱۴ میلی متر
میانگین ۶ میلی متر ۸ میلی متر ۱۲ میلی متر

نموداری برای نشان دادن ارتباط بین فاصله‌ی گلوله تا خاک و قطر دهانه‌ی گودال رسم کنید.

* نمودار گروهتان را با نمودار گروه‌های دیگر مقایسه کنید و نتیجه‌ٔ به دست آمده از نمودار را بنویسید. نمودارها مشابه یکدیگرند و نشان می‌دهند که هر چه فاصله گلوله از زمین بیشتر شود اندازه قطر دهانه‌ٔ گودال هم بیشتر می‌شود.
* نتیجه‌ٔ کاوش خود را در یک یا چند جمله بیان کنید. هر چه گلوله از ارتفاع بیشتری رها شود، قطر دهانه‌ٔ ایجاد شده در خاک بیشتر است.
* متن زیر را کامل کنید. برای این منظور توجه کنید که هر چه فاصله‌ٔ گلوله از خاک بیشتر باشد، سرعت برخورد آن به خاک هم بیشتر است.

هرچه فاصله‌ٔ گلوله از زمین بیشتر باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر می‌شود و قطر دهانه‌ٔ گودال بزرگ‌تر می‌شود.

* پیش‌ بینی کنید اگر گلوله را از فاصله‌ٔ  ۳ متری رها کنیم، قطر دهانه‌ٔ گودال چه تغییری می‌کند؟ درستی پیش‌بینی خود را با انجام آزمایش بررسی کنید و گزارش دهید. اگر نمودار خطی قبلی را ادامه دهیم، مشاهده می‌کنیم که برای ارتفاع ۳ متری قطر دهانه‌ٔ گودال حدود ۲۱ میلی‌متر می‌شود.


کاوشگری درس اول علوم تجربی ششم ابتدایی – زنگ علوم (صفحه ی ۱۲ کتاب درسی)


می‌دانید که وقتی چند جسم را از یک بلندی رها می‌کنیم، پس‌  از مدتی به زمین می‌رسند؛ اما برخی زودتر و برخی دیرتر به زمین می‌رسند. به نظر گروهی از دانش‌آموزان: «هر چه سطح جسم بیشتر باشد، دیرتر به زمین می‌رسد.» درباره‌ٔ این مسئله، تحقیقی طراحی و اجرا کنید.
سوزن‎، پاک کن و کاغذ را از ارتفاعی یکسان رها می‌کنیم. نتایج اندازه‌گیری:

  زمان رسیدن به زمین
ارتفاع : ۰/۵ متر ارتفاع : ۱ متر ارتفاع : ۱/۵ متر
سوزن ۰/۳ ثانیه ۰/۶ ثانیه ۱ ثانیه
پاک‌ کن ۰/۴ ثانیه ۰/۷ ثانیه ۱/۳ ثانیه
کاغذ ۰/۷ ثانیه ۱/۵ ثانیه ۲/۸ ثانیه

هر چه سطح جسم بیشتر می‌شود، مدت زمان سقوط آن بیشتر می‌شود و دیرتر به زمین می‌رسد.

در این درس دانش‌آموزان مهارت‌های فرایندی علوم را یاد می‌گیرند. بنابراین در این درس به دنبال پاسخ دادن به پرسش‌های دانشی نباشید. همچنین طرح پرسش‌های دانشی از این درس در ارزشیابی‌ها مجاز نیست.

در هر بررسی علمی، تکرار آزمایش سبب می‌شود تا نتایج درست‌تری کسب شود.

درس اول علوم تجربی پایه ششم ابتدایی زنگ علوم (سوالات)

۱. مفهوم علوم تجربی چیست ؟
پاسخ: مجموعه ای از دانستنی ها است که از راه تجربه و آزمایش ، درست بودن قوانین را اثبات می کند.

۲. علوم تجربی بر چه پایه و اساسی استوار است ؟
پاسخ: بر پایه مشاهدات استوار است. این مشاهدات از منابع گوناگون و به روش های علمی گردآوری می شوند.

۳. مشاهده چیست ؟
پاسخ: مشاهده نگاه هدفدار و دقیق به محیط اطراف از طریق اندام های حسی می باشد.

۴. علم چیست ؟
پاسخ: علم یعنی دانش و شناخت از محیط پیرامون که بخشی از زندگی ما است. علم در لغت به معنی یقین، معرفت و دانش است. دانش و آگاهی در مورد پدیده های جهان اطراف ما.

۵. دانشمند کیست ؟
پاسخ: کسی است که به اطراف خود با کنجکاوی و تفکر نگاه می کند و به فکر حل مسئله و یافتن راه کارهای مناسب برای آن ها است.

۶. مراحل روش علمی را بنویسید. 

پاسخ:

۱) مشاهده

۲) جمع آوری اطلاعات و طرح سوال

۳) فرضیه سازی (پیشنهاد راه حل)

۴) آزمایش فرضیه

۵) تکرار آزمایش

۶) نتیجه گیری (نظریه علمی)

۷. مشاهده در روش علمی یعنی چه؟

یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتد حس کنیم.

۸. بعد از مشاهده در روش علمی چکار باید کرد؟

جمع آوری اطلاعات : یعنی اینکه ما اطلاعاتی را که با استفاده از حواس دریافت کردیم، یادداشت کنیم.

۹. فرضیه سازی چیست؟

پس از مشاهده و طرح سوال پاسخ یا راه حل احتمالی که مطرح می کنیم فر ضیه نامیده می شود.

۱۰. چه زمانی یک محقق یا دانشمند فرضیه می دهد؟

در این مرحله به مسئله و سوالی که برای محقق یا دانشمند پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می دهد.

۱۱. چرا بعد از فرضیه سازی باید آزمایش انجام دهیم و آزمایش را چند بار تکرار کنیم؟

با انجام آزمایش، فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود. بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند. پس باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم .

۱۲. طرح پاسخ چیست؟

اگر نتایج آزمایش درست بودن فرضیه را تایید کرد پاسخ همان فرضیه خواهد شد در غیر این صورت باید سعی کنیم فرضیه جدید پیدا کنیم تا با آزمایش آن به پاسخ اصلی برسیم.

۱۳. چه زمانی دانشمند یا محقق می تواند نتیجه گیری کند و نظریه بدهد؟

وقتی فرضیه محقق با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید، فرضیه تبدیل به نظریه علمی می شود.

۱۴. شرط اصلی در یک فرضیه چیست؟

قابل آزمایش بودن

۱۵. در هر بررسی علمی چه چیزی سبب می­شود تا نتایج دقیق­تری کسب شود؟

تکرار آزمایش

۱۶. ارتفاع شهاب سنگ از زمین چه تاثیری در قطر دهانه گودال دارد؟

هرچه شهاب سنگ از ارتفا بیشتری به زمین برخورد کند، سرعت آن بیشتر می شود و قطر دهانه­ی گودال بزرگتر خواهد بود.

۱۷. عبارت « شاید من در امتحان تیزهوشان قبول شوم » بیانگر کدام مرحله ی حل مسئله است ؟
پاسخ: فرضیه سازی

۱۸. دانشمندان معتقدند ممکن است در سیاره ی مریخ موجود زنده وجود داشته باشد. این جمله کدام مرحله ی از حل مسئله است ؟
پاسخ: مرحله بیان دیدگاه یا نظریه

۱۹. « زمین اجسام را به سمت خود می کشد » بیانگر کدام مرحله از حل مسئله است ؟
پاسخ: مرحله بیان دیدگاه یا نظریه

۲۰. یک آزمایش خوب ، چه نوع آزمایشی است ؟
پاسخ: آزمایشی خوب است که تکرار پذیر باشد و بتوان با وسایل ساده آن را انجام داد.

۲۱. فرضیه سازی چیست ؟
پاسخ: پیشنهاد و راه حل های احتمالی برای حل یک مسئله یا مشکل

۲۲. مشاهده چه تفاوتی با دیدن دارد ؟
پاسخ: مشاهده ، دیدن همراه با فکر کردن ، دقت ، یادداشت برداری و جمع آوری اطلاعات می باشد.

۲۳. تعریف مشاهده کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟

الف) تشخیص جزئیات و طبقه بندی کردن موضوع

ب) استفاده از حواس برای دیدن و مطالعه   

ج) استفاده از ابزار برای آزمایش کردن

د) کسب اطلاعات مناسب برای افزایش دانش


👈 دانش آموزان و همراهان گرامی جواب سایر درس های کلاس ششم و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این درس داری، کافیه به انتهای این مطلب مراجعه کرده و هر چه دوست داری بنویسی.

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 

 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – دانلود

صفحه مربوط به مطالب علوم تجربی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

3.3 20 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
74 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
...؟

سوالات اصلا انگار ماله درس ۱نیست😐

ناشناس

سایت خوبیه ولی چرا سوالاش مرتبط به درس اول نیست چون درس درباره شهاب سنگ است

خخخخخخ کیر خر🗿

گیلی باخ باخ باخ باخ باخ باخ

نازنین

سوالاش خوبه ولی خطش خیلی درسته اگه میشه کوچک باشه

رومینا

این سایت عالیه چون میتونیم درس های که سوال ندارندرو اینجا بخونیم ممنون

...

عالیه واقعا ممنون

ممد

هههه

ممد

بد هست سایتتون

علیرضا

نیف اصن

ارمی

واقعا نظری ندارم

images (9).jpg
ارمی

بدک نبود
نمی دونم نظری ندارم
خب بگم کامل نبود (:

آرمی خوشبخت شده با بی تی اس😐🌹🌹

سلام عالی بود خدا قوت🙂💜

Parsa

بسیار بده

دکمه بازگشت به بالا
74
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x