پایه پنجم ابتداییدرسیمطالعات اجتماعی پنجم

پاسخنامه ، سوالات و خلاصه درس بیستم ۲۰ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی | وزیران کاردان شهرهای آباد | درس و مدرسه | مومکا

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن کتاب درسی ، سوالات متن درس ، سوالات امتحانی ، آموزش کامل ، پاسخنامه فعالیت ها ، گام به گام ، درسنامه و خلاصه و کنفرانس درس بیستم ( درس ۲۰ ) کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی تحت عنوان ” وزیران کاردان شهرهای آباد ” در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس بیستم ( درس ۲۰ ) مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

وزیران کاردان شهرهای آباد ( متن و توضیح درس )

خلاصه و درسنامه درس های اول تا آخر ( کل کتاب )  مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
خلاصه و درسنامه درس بیستم ( درس ۲۰ ) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( دبستان ) – وزیران کاردان شهرهای آباد

۱ – ترکان مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند. آن ها زندگی قبیله ای داشتند و کار اصلی شان ، دامداری بود.

۲ – با گسترش دین اسلام تا منطقه ی ماوراءالنّهر ، ترکان مسلمان شدند و برخی از قبایل ترک به تدریج در داخل ایران رفت و آمد کردند.

۳ – برخی از ترکان با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمّی چون فرماندهی سپاه رسیدند.

۴ – پس از مدّتی ترکان موفق شدند سلسله های غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را تشکیل دهند.

۵ – مشهورترین فرمانروای غزنوی ، سلطان محمود غزنوی بود.

۶ – یکی از کارهای مهمّ سلطان محمود ، لشکرکشی به هند بود. او چند بار به آن سرزمین لشکر کشید؛ در آن جا بت ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد و بعد به ایران بازگشت.

۷ – بعد از سلطان محمود ، پسرش سلطان مسعود به حکومت رسید.

۸ – از آثار تاریخی دوره ی غزنویان مناره ای در غزنین در کشور افغانستان می باشد.

۹ – سلسله ی سلجوقیان را طُغرل تأسیس کرد. سلجوقیان حکومتی قدرتمند و قلمرو بسیار وسیعی داشتند.

۱۰ – در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی، قلمرو سلجوقیان از شرق تا ماوراءالنّهر و از غرب با دریای مدیترانه گسترش یافت.

۱۱ – پایتخت سلطان ملکشاه ، شهر اصفهان بود.

۱۲ – برج طغرل از آثار تاریخی دوره ی سلجوقیان در شهر ری می باشد.

۱۳ – حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشورداری اطّلاع چندانی نداشتند. به همین دلیل، آن ها وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره ی سرزمین پهناور ایران انتخاب می کردند.

۱۴ – یکی از وزیران مشهور سلجوقیان ، خواجه نظام الملک توسی بود.

۱۵ – خواجه نظام الملک توسی ، خدمات زیادی در راه عمران و آبادانی ایران انجام داد.

۱۶ – در دوره ی حکومت های ترک تبار به ویژه سلجوقیان ، زبان و ادب فارسی مورد توجّه قرار گرفت و در قلمرو پهناور آن ها رواج یافت. از جمله مقرّر شد که نامه ها و فرمان های حکومتی به زبان فارسی نوشته شوند؛ در حالیکه قبل از آن، به زبان عربی نوشته می شدند.

۱۷ – از جمله شاعران ایرانی معروف دوره ی غزنویان ، ابوالقاسم فردوسی است و اثر معروف او شاهنامه نام دارد.

 ۱۸  در دوره ی سلجوقیان، به دستور خواجه نظام الملک مدارسی به نام « نظامیّه » در شهرهای بزگ ساخته شد.

۱۹ – در دوره ی سلجوقیان، همچنین مساجد، برج ها، مناره ها و کاروان سراهای باشکوهی، بنا شدند.

۲۰ – کاروان سرای رباط قره عشق در خراسان شمالی از آثار دوره ی سلجوقیان است.

۲۱ – پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی ، بین جانشینان او اختلاف افتاد و حکومت سلجوقی ، ضعیف شد. سرانجام یکی از فرمانروایان منطقه خوارزم ، آخرین سلطان سلجوقیان را شکست داد و حکومت خوارزمشاهیان را تشکیل داد.

پاسخ فعالیت نقشه ایران در زمان سلجوقیان خوارزمشاهیان غزنویان درس بیستم 20 بیست مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی دبستان - وزیران کاردان شهرهای آباد  - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com - دانلود خلاصه درسنامه نمونه سوال امتحانی پی دی اف pdf گام به گام رایگان

۲۲ – مهم ترین سلطان خوارزمشاهیان ، سلطان محمد خوارزمشاه بود.

۲۳ – در زمان سلطان محمد خوارزمشاه ، قلمرو ایران از سمت شرق گسترش یافت و کشور ما با مغول ها همسایه شد.

۲۴ – حکومت خوارزمشاهیان با حمله ی مغول ها به ایران برچیده شد.

۲۵ – مسجد جامع رُشتخوار در استان خراسان رضوی از آثار دوره ی خوارزمشاهیان می باشد.

۲۶ – در زمان حکومت های غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان در ایران ، شغل بیش تر مردم ، کشاورزی و دامپروری بود.

۲۷ – در دوره ی سلسله های ترک ، شهر های بزرگ و آبادی در قلمرو پهناور ایران به وجود آمد. در این شهرها شغل هایی چون سفالگری ، آهنگری ، بافندگی و تجارت ، رواج داشت.

۲۸ – در دوره ی سلسله های ترک، بازرگانی با سرزمین های دیگر نیز بسیار رونق داشت.

 

درس بیستم ( درس ۲۰ ) مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

وزیران کاردان شهرهای آباد ( پاسخ فعالیت ها )

گام به گام و پاسخنامه درس های اول تا آخر ( کل کتاب )  مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
پاسخ فعالیت های درس بیستم ( درس ۲۰ ) ( گام به گام ) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( دبستان ) – وزیران کاردان شهرهای آباد

پاسخ فعّالیت ۱ و ۲ و ۳ و ۴ درس بیستم ( وزیران کاردان شهرهای آباد ) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (صفحه‌ی ۱۰۵ کتاب درسی)


۱- با توجه به خط زمان، سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره حکومت کدام یک طولانی‌تر بوده است.

پاسخ فعالیت شماره 1 صفحه 105 درس بیستم 20 بیست مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی دبستان - وزیران کاردان شهرهای آباد  - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com - دانلود خلاصه درسنامه نمونه سوال امتحانی پی دی اف pdf گام به گام رایگان

  • غزنویان
  • سلجوقیان
  • خوارزمشاهیان

دوره حکومت غزنویان طولانی ‌تر بوده است.

۲- چگونه برخی از ترکان در ایران به قدرت رسیدند و حکومت تشکیل دادند؟

با استفاده از استعداد ها و توانایی های خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمی چون فرماندهی سپاه رسیدند. آن ها پس از مدتی موفق شدند سلسله های غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را تشکیل دهند.

۳- متن درس را مطالعه کنید؛ کدام‌یک از سه حکومت غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان ، اهمیت بیشتری دارند؟ چرا؟

حکومت سلجوقیان اهمیت بیشتری داشت. زیرا در دوره حکومت آن‌ها زبان و ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفت و در قلمرو پهناور آن‌ها رواج یافت. همچنین در دوره سلجوقیان به دستور خواجه نظام‌الملک توسی مدارسی به نام ( نظامیه ) ساخته شد.

۴- در زمان حکومت سلسله‌های ترک تبار، ایرانیان چه نقشی در اداره امور کشور داشتند؟ چرا؟

برای اداره‌ی سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن از وزیران ایرانی استفاده می کردند. چون حاکمان ترک تبار از کشور داری اطلاع چندانی نداشتند و وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره کشور انتخاب می کردند.

درس بیستم ( درس ۲۰ ) مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

وزیران کاردان شهرهای آباد ( سوالات متن درس )

سوالات امتحانی متن درس به درس ، درس های اول تا آخر ( کل کتاب )  مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
سوالات امتحانی متن درس بیستم ( درس ۲۰ ) مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( دبستان ) – وزیران کاردان شهرهای آباد

۱- ترکان در کدام قسمت ایران زندگی می کردند و کار اصلی شان چه بود؟

ترکان مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند. آنها زندگی قبیله ای داشتند و کار اصلی شان، دامداری بود.

٢- ترکان کدام سلسله ها را تشکیل دادند نام ببرید.

  • غزنویان
  • سلجوقیان
  • خوارزمشاهیان

۳- یکی از کارهای مهم سلطان محمود غزنوی چه بود؟

یکی از کارهای مهم سلطان محمود لشکرکشی به هند بود. او چند بار به آن سرزمین لشکر کشید؛ در آنجا بتخانه ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد و بعد به ایران بازگشت

۴- در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی قلمرو سلجوقی تا کجا گسترش یافت؟

از شرق تا نزدیکی چین و از غرب تا دریای مدیترانه

۵۔ حکومت خوارزمشاهیان چگونه تشکیل شد؟

پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی، بین جانشینان او اختلاف افتاد و حکومت سلجوقی، ضعیف شد. سرانجام یکی از فرمانروایان منطقه ی خوارزم، آخرین سلطان سلجوقیان را شکست داد و حکومت خوارزمشاهیان را تشکیل داد.

۶- در زمان سلطان محمد خوارزمشاه قلمرو ایران چه تغییری کرد؟

در زمان او، قلمرو ایران از سمت شرق گسترش یافت و کشور ما با مغولها همسایه شد.

۷- در زمان حکومت ترکان شغل بیشتر مردم چه بود؟

در ایران همچون گذشته، شغل بیشتر مردم کشاورزی و دامپروری بود.

۸- در دوره ی سلسله ترک چه شغل هایی در شهرهای بزرگ ایران رواج داشت؟

در این دوره، شهرهای بزرگ و آبادی در قلمرو پهناور ایران به وجود آمد. در این شهرها شغلهایی چون سفالگری، آهنگری، بافندگی و تجارت، رواج داشت، بازرگانی با سرزمینهای دیگر نیز در این دوره بسیار رونق یافت.

۹- چرا حاکمان ترک تبار وزیران ایرانی برای اداره کشور خود انتخاب می کردند؟

حاکمان ترک تبار که از اقوام بیابان گرد بودند، از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند. آنها می دانستند که برای اداره ی سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن، باید از افرادی آشنا با کشورداری استفاده کنند، به همین دلیل، آنها وزیران باهوش و خردمند ایرانی را انتخاب می کردند.

۱۰- مدارس نظامیه در کدام دوره و به دستور چه کسی ساخته شد؟

در دوره ی سلجوقی به دستور خواجه نظام الملک

۱۱-مشهورترین فرمانروای غزنوی سلطان محمود غزنوی بود.

۱۲- پس از سلطان محمود پسرش سلطان مسعود به حکومت رسید.

۱۳- پایتخت سلطان ملکشاه شهر اصفهان بود.

۱۴- خواجه نظام الملک یکی از وزیران مشهور سلجوقیان بود.

۱۵- خواجه نظام الملک توسی به فرمان سلطان سلجوقی به قتل رسید.

۱۶- از جمله شاعران ایرانی معروف دوره ی غزنویان ابوالقاسم فردوسی است که اثر معروف او شاهنامه نام دارد.

۱۷-حکومت خوارزمشاهیان با حمله ی مغول به ایران برچیده شد

دوستان و همراهان عزیز اگر مایل بودید می توانید از نمونه سوال های زیر جهت استفاده در درس بیستم ۲۰ مطالعات اجتماعی پایه پنجم – ( وزیران کاردان شهرهای آباد ) استفاده کنید:

۱) مشهورترین فرمانروای غزنوی، سلطان محمود غزنوی بود.

۲) سلجوقیان حکومتی قدرتمند و قلمرو بسیار وسیعی داشتند.

۳) پس از سلطان محمود، پسرش سلطان مسعود به حکومت رسید.

۴) پایتخت سلطان ملکشاه، شهر اصفهان بود.

۵) یکی از وزیران مشهور سلجوقیان، خواجه نظام الملک توسی بود.

۶) از جمله شاعران ایرانی معروف دوره ی غزنویان، ابوالقاسم فردوسی است. که اثر معروف او شاهنامه نام دارد.

۷) ترکان در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند.

۸) ترکان پس از مدتی توانستند سلسله های غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را تشکیل دهند.

۹) ترکان مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۰) یکی از کارهای مهم سلطان محمود، لشکرکشی به چین بود.

پاسخ: این جمله غلط است.

۱۱) در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی، قلمرو سلجوقیان از شرق تا ماوراءالنهر و از غرب تا دریای مدیترانه گسترش یافت.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۲) کاروان سرای رباط قره عشق، در خراسان شمالی قرار دارد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۳) حکومت خوارزمشاهیان با حمله ی مغول ها به ایران برچیده شد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۴) حاکمان ترک تبار اقوام بیابان گرد بودند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۵) چگونه برخی از ترکان توانستند به مقامات مهمی چون فرماندهی سپاه برسند؟

پاسخ: آن ها با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به این مقام رسیدند.

۱۶) یکی از کارهای مهم سلطان محمود غزنوی چه بود؟ و چه کرد؟

پاسخ: لشکرکشی به هند بود. او چند بار به آن سرزمین لشکر کشید و در آن جا بت خانه ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد.

۱۷) حاکمان ترک تبار چرا وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره ی کشور خود انتخاب می کردند؟

پاسخ: چون آن ها از اقوام بیابان گرد بودند، از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند. آنها می دانستند که برای اداره سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن، باید از افرادی آشنا با کشورداری استفاده کنند.

۱۸) علاوه بر مدارس نظامیه چه چیزهای دیگری در دوره ی سلجوقیان ساخته شد؟

پاسخ: مساجد – برج ها – مناره ها و کاروان سراهای باشکوه

۱۹) در زمان حکومت های ترکان شغل بیشتر مردم چه بود؟

پاسخ: کشاورزی و دام پروری

۲۰) در دوره ی حکومت های ترک چه شغل هایی در شهرهای بزرگ ایران رواج داشت؟

پاسخ: سفالگری – آهنگری – بافندگی و تجارت

۲۱) حکومت خوارزمشاهیان با حمله ی چه کسانی در ایران برچیده شد؟

پاسخ: مغولان

۲۲) کار اصلی ترکان چه بوده است؟

الف) کشاورزی ب) دامداری ج) شکار د) غارت کاروان ها

پاسخ: ب) دامداری

۲۳) گسترش دین اسلام تا کدام منطقه، باعث مسلمان شده ترکان شد؟

الف) ماوراءالنهر ب) بیابان های عربستان ج) بین النهرین د) منطقه ی شهرری

پاسخ: الف) ماوراءالنهر

۲۴) برج طغرل در کدام شهر قرار دارد؟

الف) تهران ب) ری ج) اصفهان د) خراسان شمالی

پاسخ: ب) ری

۲۵) سلسله ی محمود ب) نظام الملک ج) سلطان ملک شاه د) طغرل

پاسخ: د) طغرل

۲۶) مسجد جامع رُشتخواه در کدام استان قرار دارد؟

الف) خراسان شمالی ب) خراسان رضوی ج) خراسان جنوبی د) شهرری

پاسخ: الف) خراسان شمالی

۲۷) مدارس نظامیه در کدام دوره و به دستور چه کسی ساخته شد؟

الف) عزنویان – خواجه نظام الملک ب) سلجوقیان – خواجه نظام الملک
ج) خوارزمشاهیان – خواجه نصیرالدین توسی د) سلجوقیان – خواجه نصیرالدین توسی

پاسخ: ب) سلجوقیان – خواجه نظام الملک

۲۸) قلمرو ایران در زمان چه کسی از سمت شرق گسترش یافت و کشور ما با مغول ها همسایه شد؟

الف) سلطان محمد خوارزمشاه ب) سلطان محمود غزنوی
ج) سلطان مسعود غزنوی د) سلطان ملکشاه سلجوقی

پاسخ: الف) سلطان محمد خوارزمشاه

۲۹) دوره ی حکومت کدام سلسله ی ترک طولانی تر بوده است؟

الف) سلجوقیان ب) غزنویان ج) طاهریان د) خوارزمشاهیان

پاسخ: ب) غزنویان

۳۰) خواجه نظام الملک توسی و وزیر مشهور کدام دوره بود؟

الف) خوارزمشاهیان ب) سلجوقیان ج) غزنویان د) سامانیان

پاسخ: ب) سلجوقیان

۳۱) شاعر معروف ایرانی ابولقاسم فردوسی در کدام دوره زندگی می کرد؟

الف) غزنویان ب) سلجوقیان ج) صفاریان د) خوارزمشاهیان

پاسخ: الف) غزنویان

۳۲) در زمان کدام پادشاه، قلمرو سلجوقیان از شرق تا ماوراءالنهر گسترش یافت؟

الف) سلطان محمود ب) سلطان مسعود ج) سلطان ملکشاه د) سلطان محمد

پاسخ: ج) سلطان ملکشاه

۳۳) در زمان حکومت های ترکان، شغل بیشتر مردم چه بود؟

الف) کشاورزی و بافندگی ب) تجارت و دام پروری
ج) آهنگری و سفالگری د) کشاورزی و دام پروری

پاسخ: د) کشاورزی و دام پروری

۳۴) زبان و ادب فارسی در کدام دوره مورد توجه قرار گرفت و در قلمرو آن ها رواج یافت؟

الف) سلجوقیان ب) خوارزمشاهیان ج) آل بویه د) غزنویان

پاسخ: الف) سلجوقیان

۳۵) در کدام یک از سلسله ای زیر قلمرو ایران گسترش بیشتری یافت؟

الف) غزنویان ب) سلجوقیان ج) خوارزمشاهیان د) طاهریان

پاسخ: ب) سلجوقیان


👈 دانش آموزان و همراهان گرامی جواب سایر درس های کلاس پنجم و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این درس داری، کافیه به انتهای این مطلب مراجعه کرده و هر چه دوست داری بنویسی.

ما را در تلگرام دنبال کنید - تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( سال تحصیلی جدید ) – دانلود

صفحه حل کاربرگه های مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به تمامی مطالب مطالعات اجتماعی پایه پنجم – ورود به صفحه

کتاب های درسی پایه (کلاس) پنجم ابتدایی (سال تحصیلی جدید ) وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) – ورود به صفحه

صفحه مربوط به تمامی مطالب پایه ( کلاس ) پنجم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) – ورود به صفحه

ثبت نام در وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

2.5 2 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
6 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
آیناز

کی با رل میزنه

علیشمس

من

ناشناس

خوبه ولی همان سوال های کتاب

ناشناس

عالیییی

اشکان

عالی‌است‌😍😍😋😋😅

عالی

عالی

دکمه بازگشت به بالا
6
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x