دانلود رایگان تمامی فرم ها و برگه ها و عکس های مورد نیاز پوشه کار کلاسی | درس و مدرسه | مومکا

دانلود رایگان و آموزش کامل تمامی فرم ها و نمونه برگ های پوشه کار ابتدایی و متوسطه - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

درس و مدرسه ( مومکا ) – همراهان گرامی و عزیزان، شما می توانید تمامی فرم ها و نمونه برگ های موجود در پوشه‌ی کار دانش آموزان را به صورت کامل و طبقه بندی شده و به رایگان دریافت و دانلود نمایید و از هر کدام از این نمونه برگه ها و فرم ها در جای جای پوشه کار بنا به وضعیت موجود و نیازهای خوداستفاده نمایید. با توجه به رشد تکنولوژی، پوشه کار ها به شکل مجازی در آمده که در پست های بعدی به ارایه فرم ها و برگه های پوشه کار مجازی خواهیم پرداخت. همچنین آموزش نحوه ی استفاده از پوشه کار نیز در سایت قرار داده خواهد شد.

نمونه فرم ها و برگه های مورد نیاز در پوشه کار جهت دانلود رایگان:

 • نمونه برگ فهرست محتوا ( ۴ مورد)
 • نمونه برگ ملاک های ارزیابی مدیر واحد آموزشی ( ۲ مورد)
 • نمونه برگ پیشرفت دانش آموز ( ۱ مورد)
 • نمونه برگ فهرست وارسی ( چک لیست سیاهه ی رفتار ) ( ۱ مورد)
 • نمونه برگ ارزیابی معلم از پوشه کار ( ۳ مورد)
 • نمونه برگ خودارزیابی دانش آموز از پوشه کار در ماه ۲
 • نمونه برگ مقیاس درجه بندی ( ۱ مورد)
 • نمونه برگ ارزیابی والدین از پوشه کار ( ۱ مورد)
 • نمونه برگ شرح حال ( ۳ مورد)
 • نمونه برگ شرح حال فردی ( ۱ مورد)
 • نمونه برگ شرح حال گروهی ( ۱ مورد)
 • نمونه برگ همسال سنجی ( ۱ مورد)
دانلود نمون برگ فهرست محتوا در پوشه کار مدرسه و دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمون برگ فهرست محتوا در پوشه کار مدرسه و دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه دوم)
دانلود نمون برگ فهرست محتوا در پوشه کار مدرسه و دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه سوم)
فهرست-وارسی-چک-لیست-darsomadrese.com
نمونه برگ فهرست وارسی ( چک لیست سیاهه ی رفتار ) در پوشه کار
مقیاس-درجه-بندی-darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ مقیاس درجه بندی در پوشه کار
دانلود نمونه برگ ملاک های ارزیابی مدیر مدرسه واحد آموزشی از پوشه کار - درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ ملاک های ارزیابی مدیر واحد آموزشی از پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمونه برگ ملاک های ارزیابی مدیر واحد آموزشی از پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمونه برگ ملاک های ارزیابی مدیر واحد آموزشی از پوشه کار (نمونه دوم)
دانلود PDF نمونه برگ ارزیابی معلم از پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمونه برگ ملاک های ارزیابی معلم کلاس واحد آموزشی از پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمونه برگ ارزیابی معلم از پوشه کار (نمونه دوم)
دانلود نمونه برگ ملاک های ارزیابی معلم کلاس واحد آموزشی از پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمونه برگ ارزیابی معلم از پوشه کار (نمونه سوم)
دانلود رایگان نمونه برگ ملاک های ارزیابی والدین کلاس واحد آموزشی از پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمونه برگ ارزیابی والدین از پوشه کار
نمون-برگ-پیشرفت-دانش-آموز-darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ میزان پیشرفت دانش آموز در پوشه کار
دانلود PDF نمونه برگ خودارزیابی دانش آموز از پوشه کار (نمونه اول)
دانلود رایگان نمونه برگ خود ارزیابی دانش آموز در سال تحصیلی در پوشه کار - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ خودارزیابی دانش آموز از پوشه کار (نمونه دوم)
دانلود رایگان نمونه برگ و فرم شرح حال نویسی در پوشه کار - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ و فرم شرح حال نویسی در پوشه کار (نمونه اول)
دانلود رایگان نمونه برگ و فرم شرح حال نویسی در پوشه کار - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ و فرم شرح حال نویسی در پوشه کار (نمونه دوم)
دانلود رایگان نمونه برگ و فرم شرح حال نویسی در پوشه کار - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ و فرم شرح حال نویسی در پوشه کار (نمونه سوم)
دانلود رایگان نمونه برگ و فرم شرح حال نویسی فردی در پوشه کار - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ شرح حال فردی در پوشه کار
نمون-برگ-شرح-حال-گروهی-5darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ شرح حال گروهی در پوشه کار
دانلود نمونه برگ همسال سنجی در پوشه کار (نمونه اول)
دانلود رایگان نمونه برگ و فرم همسال سنجی در پوشه کار - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ همسال سنجی در پوشه کار (نمونه دوم)

طرح تفکیک درس به درس برای پوشه

دانلود نمونه برگه فرم تصویر مشخصات من بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس املا بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه دوم)
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس املا و انشا خوانداری و نوشتاری بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه سوم)
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس هنر و خلاقیت و نقاشی بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
نمونه برگ فهرست وارسی ( چک لیست سیاهه ی رفتار ) در پوشه کار
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس هنر و خلاقیت و نقاشی بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ مقیاس درجه بندی در پوشه کار
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس علوم تجربی بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس علوم تجربی بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه دوم)
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس انشا و نوشتاری بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه سوم)
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس آموزش قرآن بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
نمونه برگ فهرست وارسی ( چک لیست سیاهه ی رفتار ) در پوشه کار
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس مطالعات اجتماعی بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ مقیاس درجه بندی در پوشه کار
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس مطالعات اجتماعی بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه اول)
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس آموزش ریاضی بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه دوم)
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس آموزش ریاضی بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه سوم)
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس فارسی ( خوانداری و نوشتاری و نگارش )بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
نمونه برگ فهرست وارسی ( چک لیست سیاهه ی رفتار ) در پوشه کار
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس فارسی ( خوانداری و نوشتاری و نگارش )بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود نمونه برگ مقیاس درجه بندی در پوشه کار
دانلود نمونه برگه فرم تصویر درس هدیه های آسمان بر روی جلد پوشه کار دانش آموزان - وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
دانلود فرم و برگه فهرست محتوای پوشه کار (نمونه اول)

توضیحات مختصری در مورد پوشه کار دانش آموزان

 • بهتر است برای جلوگیری از گیج شدن بچه ها و نظم بهتر پوشه در ابتدای سال خانواده ی آن ها را راهنمایی کنیم که پوشه ی فرزندانشان را به چند قسمت تقسیم کنند.
 • آنان را در تقسیم تقریبی هر قسمت راهنمایی کنیم.
 • ابتدای هر قسمت تصویری از همان قسمت یا درس که مشخص کننده ی آن است بگذارند.
 • معلم می تواند به ابتکار خود این تصاویر را آماده و در اختیار بچه ها قرا دهد و از آنان بخواهد تصاویر را با سلیقه رنگ آمیزی کنند و در ابتدای هر قسمت خاص پوشه بگذارند.

تکالیف

در گذاشتن تکالیف همان گونه در مقدمه هم اشاره شد بهتر است آن دسته از تکالیفی که بهتر و تمیز تر از تکالیف دیگر نوشته شده است انتخاب گردد و البته کامل ترین تکلیف باشد مثل تکالیف پایان هفته. اگر در ماه ۳ الی ۴ تکلیف گذاشته شود برای رسیدن به اهداف ارزشیابی توصیفی کفایت می کند.

آزمون های املا

نمونه ارزشیابی های تقریری که از درس املا می گیریم نیز باید در درون پوشه کار قرار گیرد تا روند پیشرفت دانش آموز در این درس مشخص گردد. البته از آن جا که  که دفتر املای بچه ها نیز سند مکتوبی از فعالیتهای بچه ها در این درس می باشد گذاشتن یک املا درهر ماه کافی است.

آزمون های ریاضی

نمونه آزمون های که  در درس ریاضی به طور اختصاصی از بچه ها به عمل می آوریم نیز سند مکتوب دیگری است که باید در پوشه ی کار گذاشته شود. تعداد این آزمون ها بستگی به فرصت معلم برای اعمال ازمون های هدفدار دارد.

نمونه فعالیت های درس علوم

نمونه کارها، گزارشات، آزمایشات و فعالیت هایی که مشخص کننده ی میزان انگیزه، رغبت و فعالیت های دانش آموز است هم قسمت دیگری است که باید در پوشه ی کار لحاظ شود.

نمونه فعالیت های درس هدیه های آسمان

البته از آن جایی که ارزشیابی این درس جنبه ی نگرشی دارد نمود آن مانند درس های دیگر نخواهد بود اما در همین درس هم می توان نمونه کارهایی که حاکی از نگرش مثبت بچه ها نسبت به اهداف این درس است را در نظر گرفت.

فعالیت های فوق برنامه یا خلاقانه

این قسمت مربوط به کارهای ویژه و خاص دانش آموزان می شود که خود داوطلبانه آن را انجام می دهد و تفاوت های فردی دانش آموزان را بهتر انعکاس می دهد. برای مثال بعضی از دانش آموزان استعداد خوبی در نوشتن داستان، خاطره و یا شعر دارند  که می توانیم تاز آن ها بخواهیم بعضی از کارهای خود را که بیش تر از بقیه کارهایشان دوست دارند را در این قسمت پوشه ی کار قرار دهند.

👈 دانش آموزان، اولیای عزیز و همراهان گرامی پاسخ درس ها و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی دارید، کافیست به انتهای این مطلب مراجعه کرده و در قسمت دیدگاه ها یادداشت نمایید تا ترتیب اثر داده شود.

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه ما در آپارات – ورود به صفحه

صفحه ما در اینستاگرام – ورود به صفحه

صفحه ما در تلگرام – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب ریاضی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب فارسی نگارش ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب فارسی خوانداری ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب علوم تجربی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب آموزش قرآن ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب هدیه های آسمان ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به مطالب کار و فناوری ششم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به وب سایت درس و مدرسه (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در وب سایت درس و مدرسه (مومکا) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 
 

مقالات مرتبط

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان پایه ششم | متن تمامی درس ها | درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در تمامی…

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان، پایه چهارم | متن تمامی درس ها | درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در تمامی…

نمونه متن گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان، پایه سوم | متن تمامی درس ها | درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در تمامی…

5 1 vote
ارزش و کیفیت مطلب
guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x